2007 | 2006 | 2005

Zarządzenie Nr 105/07 z 2007-08-27 w sprawie: : powołania komisji do rozstrzygnięcia konkrsu na najpiękniejszy ogród lub najpiękniejszy balkon-pełen kwiatów

ZARZĄDZENIE NR 105/07
BURMISTRZA MIASTA RYPINA
z dnia 27 sierpnia 2007r.


w sprawie: powołania komisji do rozstrzygnięcia konkrsu na najpiękniejszy ogród lub najpiękniejszy balkon-pełen kwiatów.


Na podstawie art.33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t.j.Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591 z póżn.zm./

zarządza się co następuje:


§1


Powołuję komisję ,która dokona rozstrzygnięcia I Edycji Konkursu na najpiękniejszy ogród lub najpiękniejszy balkon -pełen kwiatów ogłoszony przez Burmistrza Rypina w składzie:
1 .Pan Mirosław Marynowski  - Przewodniczący
2.Pan Marek Kiedrowski  - Członek
3.Pan Antoni Góra  - Członek
4.Pani Aleksandra Ziółkowska - Członek
5.Pani Ewa Molińska  - Członek


§2

Komisja rozpoczyna pracę z dniem powołania


§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

Burmistrz Rypina
mgr Marek Błaszkiewiczmetryczka


Wytworzył: Marcin Żebrowski (27 sierpnia 2007)
Opublikował: Marcin Żebrowski (5 września 2007, 09:11:44)

Ostatnia zmiana: Marcin Żebrowski (5 września 2007, 09:14:10)
Zmieniono: poprawki

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2330