2007 | 2006 | 2005

Zarządzenie Nr 104/07 z 2007-08-20 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: „Przebudowa ulicy Ogrodowej" - dojazd do budynków socjalnych"

Zarządzenie Nr 104/07
Burmistrza Miasta Rypina
z dnia 20 sierpnia 2007 roku


w sprawie:      powołania   Komisji   Przetargowej   do   przygotowania   i   przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: „Przebudowa ulicy Ogrodowej - dojazd do budynków socjalnych"


Na podstawie art. 33 ust. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 19 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2006 roku Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.)

zarządza się co następuje:


§1


W celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: „Przebudowa ulicy Ogrodowej - dojazd do budynków socjalnych" powołuję Komisję przetargową w składzie:


1.              Pan Tomasz Kosiński - Przewodniczący
2.              Pan Marek Kiedrowski  -Członek
3.              Pani AleksandraBlaszczak  -Członek
4.              Pani Joanna Lewandowska - Sekretarz


§2

Komisja rozpoczyna pracę z dniem powołania.


§3


Zadania i tryb pracy Komisji Przetargowej określa Regulamin pracy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.


§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Rypina
mgr Marek Błaszkiewicz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Rypina Nr 104/07 (198kB) word

metryczka


Wytworzył: Marcin Żebrowski (20 sierpnia 2007)
Opublikował: Marcin Żebrowski (5 września 2007, 09:02:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2074