2007 | 2006 | 2005

Zarządzenie Nr 102/07 z 2007-08-08 w sprawie: : powołania komisji odbiorowej do przeprowadzenia odbiorów końcowych prac w Parku Miejskim

Zarządzenie Nr 102/07
Burmistrza Miasta Rypina
z dnia 8 sierpnia 2007 roku


 
w sprawie:  powołania komisji odbiorowej do przeprowadzenia odbiorów końcowych prac w Parku Miejskim w Rypinie w skład, których wchodzą następujące zadania: „Wykonanie zieleni w części parku miejskiego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Rypinie (ulica Mławska i 3 Maja)"
„Wykonanie oświetlenia pomnika i parku miejskiego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Rypinie (ulica Mławska i 3 Maja)" „Wykonanie chodników z kostki Starobruk w parku miejskim (ulica Mławska i 3 Maja)"
 
Na podstawie art. 33 ust. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)


 
zarządza się co następuje:


 
Powołuję komisję, która dokona odbiorów końcowych prac w Parku Miejskim w Rypinie w składzie:
 
Pan Tomasz Kosiński - Przewodniczący
Pan Mirosław Marynowski - Członek
Pan Grzegorz Kucharski - Członek


 
§2


 
Komisja rozpoczyna pracę z dniem powołania.


 
§3


 
Czynności odbiorowe należy zakończyć protokołem odbioru.


 
§4


 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


 
 
Burmistrz Rypina
mgr Marek Błaszkiewicz

metryczka


Wytworzył: Marcin Żebrowski (8 sierpnia 2007)
Opublikował: Marcin Żebrowski (5 września 2007, 08:45:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2290