2007 | 2006 | 2005

Zarządzenie Nr 100/07 z 2007-07-30 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do zadania pn.:„Wymiana okien w budynku Urzędu Miejskiego w Rypinie”

Zarządzenie Nr 100/07
Burmistrza Miasta Rypina
z dnia 30 lipca 2007 roku


 
 
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.:
„Wymiana okien w budynku Urzędu Miejskiego w Rypinie”
 
Na podstawie art. 33 ust. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 19 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2006 roku Nr 164,poz. 1163 z późn. zm.)

zarządza się co następuje:


 
§ 1


W celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: „Wymiana okien w budynku Urzędu Miejskiego w Rypinie” powołuję Komisję przetargową w składzie:
 

Pan Tomasz Kosiński           – Przewodniczący
Pan Marek Kiedrowski           – Członek
Pani Aleksandra Błaszczak    – Członek
Pani Joanna Lewandowska    – Sekretarz  


§ 2


Komisja rozpoczyna pracę z dniem powołania.


 
§ 3


Zadania i tryb pracy Komisji Przetargowej określa Regulamin pracy stanowiący załącznik      nr 1 do niniejszego zarządzenia.


 
  § 4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Burmistrz Rypina
mgr Marek Błaszkiewicz

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Rypina Nr 100/07 (40kB) word

metryczka


Wytworzył: Marcin Żebrowski (30 lipca 2007)
Opublikował: Marcin Żebrowski (8 sierpnia 2007, 11:27:14)

Ostatnia zmiana: Marcin Żebrowski (5 września 2007, 08:40:48)
Zmieniono: poprawki

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2167