2007 | 2006 | 2005

Zarządzenie Nr 99/07 z 2007-07-25 w sprawie: zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Rypinie

Zarządzenie nr 99/07
Burmistrza Rypina
z dnia 25 lipca 2007 r.


w sprawie: zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Rypinie.

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami),

zarządzam:


§ 1.

Wprowadzam zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego nadanym zarządzeniem Burmistrza Rypina Nr 15/2007 z dnia 24 stycznia 2007 r. jak w załączniku nr ldo niniejszego zarządzenia.


§ 2.

Ulega zmianie Schemat Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Rypinie stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.


§ 3.

Odpowiedzialnym za wprowadzenie zmian czynię sekretarza miasta.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Burmistrz Rypina
mgr Marek Błaszkiewicz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Rypina Nr 99/07 (27kB) plik

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Rypina Nr 99/07 (242kB) word

metryczka


Wytworzył: Marcin Żebrowski (30 lipca 2007)
Opublikował: Marcin Żebrowski (1 sierpnia 2007, 14:05:18)

Ostatnia zmiana: Marcin Żebrowski (5 września 2007, 08:41:36)
Zmieniono: poprawki

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2305