2007 | 2006 | 2005

Zarządzenie Nr 97/07 z 2007-07-11 w sprawie: ogłoszenia wykazu lokali użytkowych -jatek przeznaczonych do oddania w najem.

ZARZĄDZENIE Nr 97/W-16/07
Burmistrza Miasta Rypina
z dnia 11 lipca 2007 roku


w sprawie : ogłoszenia wykazu lokali użytkowych -jatek przeznaczonych do oddania w najem.

Na   podstawie  art.   35   ustawy   z   dnia  21   sierpnia   1997   roku   o   gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603 z późn. zm.1)

Burmistrz Miasta Rypina
zarządza co następuje:


§1


Przeznacza się do oddania w najem następujące lokale użytkowe - jatki zlokalizowane na targowisku miejskim przy ul. Mławskiej w Rypinie:
 

 


 
§   2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Niniejszy wykaz - zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni - tj. do dnia 1 sierpnia 2007 roku poprzez jego wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Rypinie oraz podaniu informacji o wywieszeniu wykazu w prasie lokalnej.
Burmistrz Rypina
mgr Marek Błaszkiewicz1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2004r. Nr281,paz. 2782, z 2005r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz 1459, z 2006r. Nr 104, poz 708, Nr 220 poz. 1600 i Nr 220 poz. 1601, z 2007r. Nr 69 poz. 468.

metryczka


Wytworzył: Marcin Żebrowski (13 lipca 2007)
Opublikował: Marcin Żebrowski (30 lipca 2007, 14:20:26)

Ostatnia zmiana: Marcin Żebrowski (30 lipca 2007, 14:41:38)
Zmieniono: poprawiono błąd w numeracji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1935