2007 | 2006 | 2005

Zarządzenie Nr 96/07 z 2007-07-11 w sprawie: ogłoszenia konkursu „Obiekt Roku"

Zarządzenie Nr 96/07
Burmistrza Miasta Rypina
z dnia 11.07.2007 r.


w sprawie: ogłoszenia konkursu „Obiekt Roku"


Na podstawie Art.7 ustl ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Burmistrz Miasta Rypina zarządza, co następuje:


§1


Ogłasza się I edycję konkursu „Obiekt Roku", którego celem jest wyłonienie na terenie miasta Rypina wyróżniających się obiektów budowlanych.


§2.


Nagroda przyznawana jest corocznie z okazji targów „RYPIN - AGRA".


§3.

 Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez jego zamieszczenie:

  1. na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu
    Miejskiego w Rypinie,
  2. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Rypinie,
  3. na kanale informacyjnym telewizji kablowej.


§4.


Regulamin przyznawania nagrody określa załącznik nr 1 do zarządzenia.


§5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Burmistrz Rypina
mgr Marek Błaszkiewicz

Regulamin konkursu Obiekt Roku (39kB) word

metryczka


Wytworzył: Marcin Żebrowski (13 lipca 2007)
Opublikował: Marcin Żebrowski (30 lipca 2007, 14:13:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2033