2007 | 2006 | 2005

Zarządzenie Nr 92/07 z 2007-07-10 w sprawie: ogłoszenia .„Konkursu na najpiękniejszy ogród lub najpiękniejszy balkon - pełen kwiatów

Zarządzenie Nr 92/07
Burmistrza Miasta Rypina
z dnia 10.07.2007 r.


w sprawie: ogłoszenia .„Konkursu na najpiękniejszy ogród lub najpiękniejszy balkon - pełen kwiatów"

Na podstawie Art.7 ustl ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)


Burmistrz Miasta Rypina zarządza, co następuje:


§1


Ogłasza się I edycję „Konkursu na najpiękniejszy ogród lub najpiękniejszy balkon - pełen kwiatów".


§2.


Nagroda przyznawana jest corocznie z okazji targów „RYPIN - AGRA".


§3


Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez jego zamieszczenie:

  1. na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Rypinie,
  2. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Rypinie,
  3. na kanale informacyjnym telewizji kablowej.


§4.


Regulamin przyznawania nagrody określa załącznik nr 1 do zarządzenia.


§5


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Burmistrz Rypina
mgr Marek Błaszkiewicz

 

Regulamin konkursu na najpiękniejszy ogród lub najpiękniejszy balkon - pełen kwiatów (30kB) word

metryczka


Wytworzył: Marcin Żebrowski (12 lipca 2007)
Opublikował: Marcin Żebrowski (30 lipca 2007, 13:10:08)

Ostatnia zmiana: Marcin Żebrowski (30 lipca 2007, 13:37:47)
Zmieniono: poprawki

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2055