2007 | 2006 | 2005

Zarządzenie Nr 84/07 z 2007-07-06 w sprawie: przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji w rejonie zabudowy usługowo-mieszkalnej w Rypinie przy ul. Ks. Czesława Lissowskiego od Nr1 do 37

ZARZĄDZENIE NR84/07
Burmistrza  Rypina
z dnia 6 lipca 2007 roku.


 
 
W sprawie:  przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji w rejonie zabudowy usługowo-
                      mieszkalnej  w Rypinie przy ul. Ks. Czesława Lissowskiego od Nr1 do 37
 
Na podstawie § 25 Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Miasta Rypina. ustalonego Uchwałą Rady Miasta Rypina Nr XXXVI/264/06 z dnia 30 czerwca 2006 roku (Dz. Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 119, poz. 1746) po uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Rypinie


Zarządzam:

 1. Przeprowadzenie w dniach od 16 do 30 lipca 2007 roku obowiązkowej akcji deratyzacji w rejonie zabudowy usługowo – mieszkaniowej przy ul. Ks. Cz.Lissowskiego Nr 1 do Nr 37
 2. Zobowiązać właścicieli, użytkowników i administratorów nieruchomości do przeprowadzenia na własny koszt, deratyzacji na terenie użytkowanych nieruchomości, poprzez wyłożenie w budynkach trutek na myszy i szczury z pisemną informacją o ich wyłożeniu  o treści: „Uwaga wyłożona trucizna na myszy i szczury”.
 3. Urząd Miejski w Rypinie dokona deratyzacji na terenie miejskim wokół kompleksu zabudowy usługowo-mieszkalnej.
 4. Przestrzegać następujących zasad w trakcie przeprowadzania deratyzacji:
   - zabrania się wyrzucania na teren posesji resztek pokarmowych, stanowiących 
     główne źródło pożywienia dla gryzoni,
   - należy zadbać o szczelność pojemników na śmieci, do których wrzuca się 
     resztki żywności,
   - wykładając preparaty gryzoniobójcze należy zwrócić szczególną uwagę, aby
     dostępu do nich nie miały dzieci, zwierzęta domowe ,
   - wykładanie preparatów w pobliżu środków spożywczych jest zabronione,
   - w trakcie mieszania preparatów z pokarmem, należy unikać dotykania gołymi 
     rękami zarówno pokarmu jak i trutki (gryzonie bowiem wyczuwają zapach
     człowieka i nie konsumują „wykładki”)
   - do deratyzacji: należy używać preparatów dopuszczonych do obrotu i dostępnych  w sprzedaży.
 5. Wykonanie Zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Rypinie.
 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Rypina
mgr Marek Błaszkiewicz

metryczka


Wytworzył: Marcin Żebrowski (6 lipca 2007)
Opublikował: Marcin Żebrowski (9 lipca 2007, 13:05:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2156