2007 | 2006 | 2005

Zarządzenie Nr 83/07 z 2007-07-04 w sprawie: powołania Komisji ds. przyznawania stypendium o charakterze motywacyjnym Rady Miasta Rypina.

Zarządzenie Nr 83/07
Burmistrza Miasta Rypina
Z dnia 4 lipca 2007 r.


w sprawie powołania   Komisji ds. przyznawania stypendium o charakterze motywacyjnym Rady Miasta Rypina.


Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz Uchwały Nr VIII/64/07 Rady Miasta Rypina z dnia 24 kwietnia 2007 r.

§ 1.

Powołuję Komisję ds. przyznawania stypendium o charakterze motywacyjnym Rady Miasta Rypina w składzie:

  1. Małgorzata Switalska - Kierownik Wydziału Oświaty, Kultury, Informacji i Promocji
  2. Piotr Gałkowski - Przewodniczący Rady Miasta
  3. Sławomir Pawłowski - Przewodniczący Komisji Oświaty
  4. Stefan Boruczkowski - Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Miejskiej
  5. Ewa Molińska - Członek Rady Miasta Rypina


§2.

Komisja działa w oparciu o Regulamin przyznawania stypendium motywacyjnego Rady Miasta Rypina.


§ 3.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Oświaty,  Kultury, Informacji i Promocji.


§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Rypina
mgr Marek Błaszkiewicz

metryczka


Wytworzył: Marcin Żebrowski (4 lipca 2007)
Opublikował: Marcin Żebrowski (9 lipca 2007, 13:01:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2301