2007 | 2006 | 2005

Zarządzenie Nr 82/07 z 2007-06-21 w sprawie:powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.:„Remont chodnika ulicy Mławskiej w Rypinie”

Zarządzenie Nr 82/07
Burmistrza Miasta Rypina
z dnia 21 czerwca 2007 roku


 
 
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.:
„Remont chodnika ulicy Mławskiej w Rypinie”
 
Na podstawie art. 33 ust. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 19 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2006 roku Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.)

zarządza się co następuje:

§ 1


W celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: „Remont chodnika ulicy Mławskiej w Rypinie” powołuję Komisję przetargową w składzie:
 

Pan Tomasz Kosiński – Przewodniczący
Pan Grzegorz Kucharski – Członek
Pan Janusz Brzezicki - Członek
Pani Aleksandra Błaszczak – Członek
Pani Joanna Lewandowska – Sekretarz  


§ 2

Komisja rozpoczyna pracę z dniem powołania.

§ 3


Zadania i tryb pracy Komisji Przetargowej określa Regulamin pracy stanowiący załącznik      nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


 
 
 
 
 
Burmistrz Rypina
mgr Marek Błaszkiewicz

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Rypina Nr 82/07 (41kB) word

metryczka


Wytworzył: Marcin Żebrowski (21 czerwca 2007)
Opublikował: Marcin Żebrowski (9 lipca 2007, 12:57:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2241