2007 | 2006 | 2005

Zarządzenie Nr 81/07 z 2007-06-20 w sprawie: powołania członka Społecznej Komisji Mieszkaniowej

ZARZĄDZENIE NR 81/07
BURMISTRZA RYPINA
z dnia 20 czerwca 2007 roku


w sprawie: powołania członka Społecznej Komisji Mieszkaniowej


Na podstawie § 10 pkt 3 Uchwały Rady Miasta Rypina Nr XXIX/217/05 z dnia 3 października 2005 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Rypina ( Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. Nr 116 poz 2011 z 2005 r.)

zarządzam co następuje:


§ 1

 Powołuję w skład Społecznej Komisji Mieszkaniowej, powołanej Zarządzeniem nr 48/07 Burmistrza Miasta Rypina z dnia 19 marca 2007 roku, panią Bożenę Czajkowską - przedstawiciela Rypińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego.

§   2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Burmistrz Rypina
mgr Marek Błaszkiewicz

 

metryczka


Wytworzył: Marcin Żebrowski (20 czerwca 2007)
Opublikował: Marcin Żebrowski (9 lipca 2007, 12:46:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2286