2007 | 2006 | 2005

Zarządzenie Nr 78/07 z 2007-06-11 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej dot..zadania pn. „Opracowanie koncepcji budowy obwodnicy miasta Rypina”

Zarządzenie Nr 78/07
Burmistrza Miasta Rypina
z dnia 11czerwca 2007 roku


 
 
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.:
„Opracowanie koncepcji budowy obwodnicy miasta Rypina”
 
            Na podstawie art. 33 ust. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 19 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2006 roku Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.)

zarządza się co następuje:


§ 1


W celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: „Opracowanie koncepcji budowy obwodnicy miasta Rypina” powołuję Komisję przetargową w składzie:

  • Pan Tomasz Kosiński – Przewodniczący
  • Pan Marek Kiedrowski – Członek
  • Pan Karol Chmielewski – Członek
  • Pani Aleksandra Błaszczak – Członek
  • Pani Joanna Lewandowska – Sekretarz  


§ 2


Komisja rozpoczyna pracę z dniem powołania.

§ 3


Zadania i tryb pracy Komisji Przetargowej określa Regulamin pracy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Burmistrz Rypina

mgr Marek Błaszkiewicz

 

  Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Rypina Nr 78/07 (41kB) word
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Marcin Żebrowski (11 czerwca 2007)
Opublikował: Marcin Żebrowski (19 czerwca 2007, 14:27:44)

Ostatnia zmiana: Marcin Żebrowski (9 lipca 2007, 08:58:32)
Zmieniono: poprawki

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1963