2007 | 2006 | 2005

Zarządzenie Nr 77/07 z 2007-06-05 w sprawie: prawa pierwokupu.

ZARZĄDZENIE Nr 77/07
Burmistrza Miasta Rypina
z dnia 5 czerwca 2007 roku


w sprawie : prawa pierwokupu.


Na podstawie art 109 ust. 1 pkt 1, w związku z art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U.Nr 261 poz. 2603 z 2004r z późn. zm.)


POSTANAWIAM:

  1. Zrezygnować z przysługującego prawa pierwokupu niezabudowanej działki gruntu ozn. nr geod. 942/25 o powierzchni 0,0086 ha, położonej w Rypinie przy ul. Mławskiej, zapisanej w KW Nr 15940 urządzonej w Sądzie Rejonowym w Rypinie, stanowiącej własność Państwa  Barbary  Hanny   i   Witolda  małż.   Rzeczkowskich  zam.   w  Rypinie  przy ul. Piaski 14 w związku z warunkową umową sprzedaży przedmiotowej działki na rzecz Państwa Wioletty Krzysztofa małż. Perzanowskich zam. w Zakroczu nr 43, gm. Rypin.
  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Rypina

mgr Marek Błaszkiewicz

metryczka


Wytworzył: Marcin Żebrowski (5 czerwca 2007)
Opublikował: Marcin Żebrowski (13 czerwca 2007, 15:08:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2271