2007 | 2006 | 2005

Zarządzenie Nr 75/07 z 2007-06-01 w sprawie: powołania komisji odbiorowej robót obejmujących zadanie pn.:„Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych ulic na terenie miasta Rypina"

Zarządzenie Nr 75/07
Burmistrza Miasta Rypina
z dnia 1 czerwca 2007 roku


w sprawie: powołania komisji odbiorowej robót obejmujących zadanie pn.:
„Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych ulic na terenie miasta Rypina"

Na podstawie art. 33 ust. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§1

Powołuję   komisję,   która   dokona   odbioru   robót   stanowiących   przedmiot   umowy
ZP. 342 - 4/07 z dnia 5 kwietnia 2007 roku „Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na terenie miasta Rypina" w składzie:


1. Pan Grzegorz Kucharski  - Przewodniczący
2. Pan Karol Chmiełewski   - Członek
3. Pan Zbigniew Czarnecki  -Członek


§2

Komisja rozpoczyna pracę z dniem powołania.

§3

Czynności odbiorowe należy zakończyć protokołem odbioru.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


 
 
Burmistrz Rypina

mgr Marek Błaszkiewicz

metryczka


Wytworzył: Marcin Żebrowski (1 czerwca 2007)
Opublikował: Marcin Żebrowski (13 czerwca 2007, 14:57:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2402