2007 | 2006 | 2005

Zarządzenie Nr 74/07 z 2007-06-01 w sprawie: wprowadzenia w Urzędzie Miejskim jednolitego systemu poczty elektronicznej dla kierowników poszczególnych wydziałów i dyrektorów jednostek organizacyjnych.

           
Zarządzenie Nr 74/07
Burmistrza Miasta Rypina
z dnia 1 czerwca 2007 r.

w sprawie: wprowadzenia w Urzędzie Miejskim jednolitego systemu poczty elektronicznej dla kierowników poszczególnych wydziałów i dyrektorów jednostek organizacyjnych.

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zm.) zarządza się,
co następuje:


§ 1

W celu ujednolicenia zasad wykorzystywania i realizacji usług poczty elektronicznej
w Urzędzie Miejskim, wprowadza się do użytku jednolity system poczty elektronicznej dla kierowników poszczególnych wydziałów i dyrektorów jednostek organizacyjnych.

§ 2

Zasady wdrażania i funkcjonowania w/w systemu określone są w załącznikach
do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Burmistrz Rypina
mgr Marek Błaszkiewicz

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Rypina Nr 74/07 (40kB) word

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Rypina Nr 74/07 (28kB) word

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Rypina Nr 74/07 (67kB) word

metryczka


Wytworzył: Marcin Żebrowski (1 czerwca 2007)
Opublikował: Marcin Żebrowski (13 czerwca 2007, 14:52:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2105