2007 | 2006 | 2005

Zarządzenie Nr 72/07 z 2007-05-30 w sprawie: prawa pierwokupu.

ZARZĄDZENIE Nr 72/07
Burmistrza Miasta Rypina
z dnia 30 maja 2007 roku

w sprawie : prawa pierwokupu.

Na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 2, w związku z art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603 z późn. zm.)

POSTANAWIAM:

  1. Zrezygnować z przysługującego prawa pierwokupu niezabudowanej działki gruntu ozn. nr geod. 751/25 o powierzchni 0,0069 ha, położonej w Rypinie przy ul. Mławskiej, zapisanej w KW Nr 18252 urządzonej w Sądzie Rejonowym w Rypinie, stanowiącej własność Skarbu   Państwa,    będącej    w   użytkowaniu    wieczystym   Pana   Wojciecha   Jana Kruszewskiego zam. w Rypinie przy ul. Zielonej 14 w związku z warunkową umową sprzedaży przedmiotowej działki na rzecz Kujawsko-Dobrzyńskiej Spółdzielni Handlowej w Rypinie.
  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 

Burmistrz Rypina

mgr Marek Błaszkiewicz


 

metryczka


Wytworzył: Marcin Żebrowski (30 maja 2007)
Opublikował: Marcin Żebrowski (13 czerwca 2007, 13:56:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2292