2007 | 2006 | 2005

Zarządzenie Nr 71/07 z 2007-05-25 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 71/07
Burmistrza Miasta Rypina
z dnia 25 maja 2007 roku


w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.:
„Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę i modernizację gospodarki wodno – ściekowej na terenie Aglomeracji Rypin – obszar Gminy Miasta Rypin”

Na podstawie art. 33 ust. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 19 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2006 roku Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§ 1


W celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę                  i modernizację gospodarki wodno – ściekowej na terenie Aglomeracji Rypin – obszar Gminy Miasta Rypin” powołuję Komisję przetargową w składzie:

1. Pan Tomasz Kosiński   – Przewodniczący
2. Pan Marek Kiedrowski  – Członek
3. Pan Karol Chmielewski  – Członek
4. Pani Aleksandra Błaszczak    – Członek
5. Pani Joanna Lewandowska  – Sekretarz

§ 2


Komisja rozpoczyna pracę z dniem powołania.


§ 3


Zadania i tryb pracy Komisji Przetargowej określa Regulamin pracy stanowiący załącznik      nr 1 do niniejszego zarządzenia.


  § 4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Rypina

mgr Marek Błaszkiewicz

 

 

 

metryczka


Wytworzył: Marcin Żebrowski (25 maja 2007)
Opublikował: Marcin Żebrowski (8 czerwca 2007, 11:50:43)

Ostatnia zmiana: Marcin Żebrowski (11 lipca 2007, 09:15:39)
Zmieniono: poprawka błędnej daty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1986