2007 | 2006 | 2005

Zarządzenie Nr 70/07 z 2007-05-24 w sprawie: powołania Komisji Socjalnej i nadania Regulaminu Zakładowego Świadczeń Socjalnych.

Zarządzenie nr 70/07
Burmistrza Rypina
z dnia 24 maja 2007
r.

w sprawie powołania Komisji Socjalnej i nadania Regulaminu Zakładowego Świadczeń Socjalnych.

Na podstawie art. 8 ust. 2 i art. 10 ustawy z dnia 4 marca 1994 o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jednolity Dz. U. z 1996, nr 70, poz. 335 ze zm.) zarządzam co następuje;

§ 1

 Wprowadzam do stosowania w Urzędzie Miejskim w Rypinie Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

 Powołuję Komisję Socjalną w składzie:

  1. Aleksandra Błaszczak - przedstawiciel pracodawcy-pracownik urzędu,
  2. Wiesława Goślicka - przedstawiciel pracodawcy-pracownik urzędu,
  3. Ewa Jasińska - przedstawiciel pracodawcy-pracownik ŚDS,
  4. Marta Kubas-Trędewicz - przedstawiciel pracodawcy-pracownik MOPS,
  5. Mariola Piotrowska - przedstawiciel załogi         -pracownik urzędu.


§ 3

Komisja Socjalna jest zespołem opiniującym i doradczym Burmistrza i funkcjonuje w ramach przewidzianych w ustawie o zfśs i Zakładowym Regulaminie Świadczeń Socjalnych.

§ 4

Tracą moc dotychczas obowiązujące zasady funkcjonowania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i zostaje odwołana dotychczas działająca Komisja Socjalna.

§ 5

Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.

 

Burmistrz Rypina

mgr Marek Błaszkiewicz

metryczka


Wytworzył: Marcin Żebrowski (24 maja 2007)
Opublikował: Marcin Żebrowski (8 czerwca 2007, 11:45:20)

Ostatnia zmiana: Marcin Żebrowski (11 lipca 2007, 09:14:51)
Zmieniono: poprawka błędnej daty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2622