2007 | 2006 | 2005

Zarządzenie Nr 69/07 z 2007-05-23 w sprawie: prawa pierwokupu.

ZARZĄDZENIE Nr 69/07
Burmistrza Miasta Rypina
z dnia 23 maja 2007 roku


w sprawie : prawa pierwokupu.

Na podstawie art 109 ust. 1 pkt 2, w związku z art. 110 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U.Nr 261 poz. 2603 z 2004r z późn. zm.)


POSTANAWIAM:

  1. Zrezygnować z przysługującego prawa pierwokupu  działki gruntu ozn. nr geod. 2082/25 o powierzchni 0,0084 ha położonej w   Rypinie przy ul. Mickiewicza, zapisanej w KW Nr 15354 urządzonej w Sądzie Rejonowym w Rypinie, stanowiącej własność Gminy Miejskiej   w  Rypinie,   będącej   w  użytkowaniu  wieczystym  Pani  Teresy  Krystyny Klimowskiej     oraz    Pana    Mirosława    Klimowskiego    zam.     w    Rypinie    przy ul. Mickiewicza 33 w związku z warunkową umową sprzedaży przedmiotowej działki na rzecz Państwa Krystyny i Wiesława Józefa małż. Kwiatkowskich zam. w Ostrowitem nr 182/3 gm. Bzurze w ¥2 części oraz Państwa Katarzyny i Wojciecha Kalinowskich zam. w Rypinie przy ul. Sommera 18/19 w M> części.
  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Rypina

mgr Marek Błaszkiewicz

metryczka


Wytworzył: Marcin Żebrowski (23 maja 2007)
Opublikował: Marcin Żebrowski (8 czerwca 2007, 11:38:34)

Ostatnia zmiana: Marcin Żebrowski (11 lipca 2007, 09:13:43)
Zmieniono: poprawka błędnej daty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2356