2007 | 2006 | 2005

Zarządzenie Nr 68/07 z 2007-05-16 w sprawie:wprowadzenia konkursów na stanowisko Dyrektora (Kierownika) miejskiej jednostki organizacyjnej.

Zarządzenie nr 68/07
Burmistrza Rypina
z dnia 16. V. 2007 r.


w sprawie wprowadzenia konkursów na stanowisko Dyrektora (Kierownika) miejskiej jednostki organizacyjnej.

Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 3a-3f ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.) oraz art. 42, § 1,2,3 Kodeksu Pracy

zarządzam jak następuje:

 1. Powołanie Dyrektora (Kierownika) miejskiej jednostki organizacyjnej następuje w drodze otwartego konkursu na okres 5 lat.
 2. Regulamin konkursu ustala każdorazowo Burmistrz.
 3. Pierwszy konkurs na stanowiska Dyrektorów (Kierowników) miejskich jednostek
  organizacyjnych zostanie przeprowadzony do dnia 30 kwietnia 2008 r.
 4. W terminie do końca maja br. Dyrektorzy (Kierownicy) miejskich jednostek
  organizacyjnych otrzymają propozycję zmiany warunków pracy polegającą na zmianie czasu trwania umowy z umowy na czas nieokreślony na umowy na czas określony do daty rozstrzygnięcia konkursu.
 5. W przypadku braku porozumienia co do zmiany warunków zatrudnienia Dyrektor
  (Kierownik) otrzymuje wypowiedzenie warunków pracy trybie art. 42 § 1,2,3 KP.
 6. Odpowiedzialnym za wprowadzenie zarządzenia czynię sekretarza miasta.
 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

 

Burmistrz Rypina

mgr Marek Błaszkiewicz

metryczka


Wytworzył: Marcin Żebrowski (16 maja 2007)
Opublikował: Marcin Żebrowski (8 czerwca 2007, 11:34:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2298