2007 | 2006 | 2005

Zarządzenie Nr 67/07 z 2007-05-16 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.:„Wymiana pokrycia dachu na budynku Urzędu Miejskiego w Rypinie”

Zarządzenie Nr 67/07
Burmistrza Miasta Rypina
z dnia 16 maja 2007 roku


w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.:
„Wymiana pokrycia dachu na budynku Urzędu Miejskiego w Rypinie”


 Na podstawie art. 33 ust. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 19 ust. 2 Ustawy z dnia         29 stycznia 2004 roku (t. j. Dz. U. z 2006 roku Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§ 1


W celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: „Wykonanie pokrycia dachu na budynku Urzędu Miejskiego          w Rypinie” powołuję Komisję przetargową w składzie:

1. Pan Tomasz Kosiński   – Przewodniczący
2. Pan Marek Kiedrowski  – Członek
3. Pani Joanna Lewandowska  – Sekretarz

§ 2


Komisja rozpoczyna pracę z dniem powołania.

§ 3


Zadania i tryb pracy Komisji Przetargowej określa Regulamin pracy stanowiący załącznik      nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta Rypina

mgr Marek Błaszkiewicz

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Rypina Nr 67/07 (41kB) word

 

 

metryczka


Wytworzył: Marcin Żebrowski (16 maja 2007)
Opublikował: Marcin Żebrowski (21 maja 2007, 14:11:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2284