2007 | 2006 | 2005

Zarządzenie Nr 61/07 z 2007-04-26 w sprawie: powołania komisji odbiorowej zadania pn. „Budowa ulicy Lissowskiego"

Zarządzenie Nr 61/07
Burmistrza Miasta Rypina
z dnia 26 kwietnia 2006 roku

w sprawie:    powołania komisji odbiorowej zadania pn. „Budowa ulicy Lissowskiego"

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zm.)

zarządza się, co następuje:

§1

Powołuję komisję, która dokona odbioru końcowego prac stanowiących przedmiot umowy Nr GKM.342-19-1/06 z dnia 9 października 2006 r. roku na zadanie pn. „Budowa ulicy Lissowskiego" na odcinku od sklepu Fachman do przychodni NZOZ „Dormed" w następującym składzie:

- Pan Tomasz Kosiński - Przewodniczący
- Pan Grzegorz Kucharski - Członek
- Pan Karol Chmielewski - Członek

§2

Komisja rozpoczyna pracę z dniem powołania.

§3

Czynności odbiorowe należy zakończyć protokołem odbioru końcowego.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


Burmistrz
Miasta Rypina

mgr Marek Błaszkiewicz

metryczka


Wytworzył: Marcin Żebrowski (26 kwietnia 2007)
Opublikował: Marcin Żebrowski (7 maja 2007, 12:24:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2280