2007 | 2006 | 2005

Zarządzenie Nr 60/07 z 2007-04-26 w sprawie: I edycji Konkursu RYCERZ RYPA Nagrody Burmistrza Miasta Rypina.

Zarządzenie Nr 60/07
Burmistrza Miasta Rypina
z dnia 26 kwietnia 2007


w sprawie: I edycji Konkursu „RYCERZ RYPA” Nagrody Burmistrza Miasta Rypina.


Na postawie art. 18 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.)


Burmistrz Miasta Rypina
Zarządza co następuje:


§ 1.

Ogłasza się I edycję Konkursu „RYCERZ RYPA” Nagrody Burmistrza Miasta Rypina.


§ 2.

 Nagroda  przyznawana jest corocznie z okazji Dni Rypina.
       .


§ 3.

 Regulamin przyznawania nagrody określa załącznik nr 1 do zarządzenia.


§ 4.

 Treść ogłoszenia podanego do publicznej wiadomości stanowi załącznik
       nr 2.


§ 5.

 Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Oświaty,
         Kultury, Informacji i Promocji.


Burmistrz
Miasta Rypina

mgr Marek Błaszkiewicz

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Rypina Nr 60/07 (28kB) word

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Rypina Nr 60/07 (25kB) word

Wniosek o przyznanie „RYCERZA RYPY” Nagrody Burmistrza Miasta Rypina (23kB) word

metryczka


Wytworzył: Marcin Żebrowski (26 kwietnia 2007)
Opublikował: Marcin Żebrowski (7 maja 2007, 12:08:38)

Ostatnia zmiana: Marcin Żebrowski (7 maja 2007, 12:23:27)
Zmieniono: Dodano załączniki

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2307