2007 | 2006 | 2005

Zarządzenie Nr 57/07 z 2007-04-26 w sprawie: powołania komisji konkursowej mającej na celii wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Rypinie

Zarządzenie Nr 57/07
Burmistrza Miasta Rypina
z dnia 26 kwietnia 2007 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej mającej na celii wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Rypinie

Na podstawie art. 36a ust. 5 w związku z art. 5c pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

§1

Powołuję komisję konkursową w celu przeprowadzenia konkursu dla kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Rypinie w składzie:

1. Małgorzata Switalska - przewodniczący
2. SławomirPawłowski -przedstawiciel burmistrza
3. Mikołaj Kozubowicz - przedstawiciel burmistrza
4. Jadwiga Sikorska - przedstawiciel kuratora oświaty
5. Teresa Frankiewicz - przedstawiciel kuratora oświaty
6. Jolanta Michalska - przedstawiciel kuratora oświaty
7. Danuta Szawłowska - przedstawiciel rady pedagogicznej
8. Małgorzata Marynowska- przedstawiciel rady pedagogicznej
9. Joanna Lewandowska - przedstawiciel rady rodziców
10. Renata Marynowska - przedstawiciel rady rodziców
11.  Jarosław Anuszewski - przedstawiciel organizacji związkowej

§2

Komisja konkursowa, o której mowa w § 1, pracuje zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 października 2003 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki i trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 189, poz. 1855).

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz
Miasta Rypina

mgr Marek Błaszkiewicz

metryczka


Wytworzył: Marcin Żebrowski (26 kwietnia 2007)
Opublikował: Marcin Żebrowski (7 maja 2007, 11:47:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2808