2007 | 2006 | 2005

Zarządzenie Nr 53/07 z 2007-04-19 w sprawie: prawa pierwokupu.

ZARZĄDZENIE Nr 53/07
Burmistrza Miasta Rypina
z dnia 19 kwietnia 2007 roku

 

w sprawie : prawa pierwokupu.

 

Na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1 i 2, w związku z art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603 z późn. zm.1)

 

POSTANAWIAM:

  1. Zrezygnować z przysługującego prawa pierwokupu    niezabudowanych nieruchomości ozn. nr geod. 377/5 i 377/3 o łącznej powierzchni 0,3501 ha, położonych w Rypinie przy ul.   Lipnowskiej,   zapisanych  w  KW  Nr   11985   urządzonej   w   Sądzie  Rejonowym w    Rypinie,     stanowiących    własność    Gminy    Miasta    Rypina,    będących    we współużytkowaniu   wieczystym   Pani   Marzeny   Kurec   zam.   w   Gdańsku   przy   ul. Cieszyńskiego 50B/17, Pani Iwony Elżbiety Pisarewicz zam. w Gdańsku przy ul Niskiej 11/23, Pani Zofii Radomskiej zam. w Gdańsku przy ul. Ugory 1/2 i Pani Marii Jolanty Meler-Kapcia zam. w Sopocie przy ul. Okrężnej 1 w związku z warunkową umową sprzedaży przedmiotowych nieruchomości na rzecz Państwa Zenona i Mirosławy Teresy małż. Fede zam. w Borzyminie 45, gm. Rypin.
  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Burmistrz
Miasta Rypina

mgr Marek Błaszkiewicz

 

1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2004r. Nr 281, poz. 2782, z 2005r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459,z2006r. Nr 104, poz. 708, Nr 220 poz. 1600 i Nr 220 poz. 1601.

metryczka


Wytworzył: Marcin Żebrowski (19 kwietnia 2007)
Opublikował: Marcin Żebrowski (7 maja 2007, 11:25:29)

Ostatnia zmiana: Marcin Żebrowski (7 maja 2007, 11:31:08)
Zmieniono: Literówki

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2114