2007 | 2006 | 2005

Zarządzenie Nr 51/07 z 2007-04-07 w sprawie:powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zam. publicz.pn.:Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę odcinka ul. Ogrodowej – dojazd do budynków socjalnych

Zarządzenie Nr 51/07
Burmistrza Miasta Rypina
z dnia 4 kwietnia 2007 roku


w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: "Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę odcinka ulicy Ogrodowej - dojazd do budynków socjalnych"


Na podstawie art. 33 ust. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 19 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2006 roku Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§ 1

W celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: "Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę odcinka ulicy Ogrodowej - dojazd do budynków socjalnych" powołuję Komisję przetargową w składzie:

1. Pan Tomasz Kosiński   - Przewodniczący
2. Pan Grzegorz Kucharski  - Członek
3. Pani Joanna Lewandowska  - Sekretarz

§ 2

Komisja rozpoczyna pracę z dniem powołania.

§ 3

Zadania i tryb pracy Komisji Przetargowej określa Regulamin pracy stanowiący załącznik      nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Komisja zakończy pracę z dniem podpisania Umowy z Wykonawcą lub z dniem unieważnienia postępowania.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz
Miasta Rypina

mgr Marek Błaszkiewicz

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Rypina Nr 51/07 (40kB) word

metryczka


Wytworzył: Marcin Żebrowski (7 kwietnia 2007)
Opublikował: Marcin Żebrowski (18 kwietnia 2007, 08:09:39)

Ostatnia zmiana: Marcin Żebrowski (18 kwietnia 2007, 08:53:08)
Zmieniono: Dodano załącznik

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2099