2007 | 2006 | 2005

Zarządzenie Nr 47/07 z 2007-03-19 w sprawie: Regulaminu Przyznawania Zasiłku Pieniężnego z Funduszu Zdrowotnego Nauczycieli

Zarządzenie Nr   47/07
Burmistrza Miasta Rypina
z dnia 19 marca 2007 r.
 


w sprawie wprowadzenia Regulaminu Przyznawania Zasiłku Pieniężnego z Funduszu Zdrowotnego Nauczycieli na podstawie art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 26.01.1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 118 poz. 1112 ze zm.).


Burmistrz Miasta Rypina zarządza, co następuje:  

§ 1


Wprowadza się Regulamin Przyznawania Zasiłku Pieniężnego z Funduszu Zdrowotnego Nauczycieli.

§ 2


Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2007r.

§ 3


Traci moc zarządzenie z dnia 20 grudnia 2004r.

§ 4


Odpowiedzialnym za wprowadzenie i funkcjonowanie Regulaminu jest Kierownik Wydziału Oświaty, Kultury, Informacji i Promocji.

 

Burmistrz Miasta Rypina

mgr Marek Błaszkiewicz

 

Regulamin Przyznawania Zasiłku Pieniężnego z Funduszu Zdrowotnego Nauczycieli (23kB) plik

metryczka


Wytworzył: Marcin Żebrowski (19 marca 2007)
Opublikował: Marcin Żebrowski (10 kwietnia 2007, 08:44:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2078