2007 | 2006 | 2005

Zarządzenie Nr 41/07 z 2007-03-16 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.:Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych ulic na terenie miasta Rypina

Zarządzenie Nr 41/07
Burmistrza Miasta Rypina
z dnia 16 marca 2007 roku


w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.:"Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych ulic na terenie miasta Rypina"


Na podstawie art. 33 ust. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 19 ust. 2 Ustawy z dnia         29 stycznia 2004 roku (t. j. Dz. U. z 2006 roku Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§ 1

W celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: "Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na terenie miasta Rypina" powołuję Komisję przetargową w składzie:

1. Pan Tomasz Kosiński   - Przewodniczący
2. Pan Grzegorz Kucharski  - Członek
3. Pani Joanna Lewandowska  - Sekretarz

§ 2

Komisja rozpoczyna pracę z dniem powołania.

§ 3

Zadania i tryb pracy Komisji Przetargowej określa Regulamin pracy stanowiący załącznik      nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Komisja zakończy pracę z dniem podpisania Umowy z Wykonawcą lub z dniem unieważnienia postępowania.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Miasta Rypina

mgr Marek Błaszkiewicz

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Rypina Nr 41/07 (40kB) word

metryczka


Wytworzył: Marcin Żebrowski (16 marca 2007)
Opublikował: Marcin Żebrowski (6 kwietnia 2007, 14:24:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2212