2007 | 2006 | 2005

Zarządzenie Nr 38/07 z 2007-03-01 w sprawie: : ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

ZARZĄDZENIE Nr 38/W-5/07
Burmistrza Miasta Rypina
z dnia 1 marca 2007 roku

w sprawie : ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z2004r. Nr 261 poz. 2603zpóźn. zm.1)

Burmistrz Miasta Rypina
zarządza co następuje :

§ 1

Przeznacza się do oddania w najem następujące lokale użytkowe z zasobu nieruchomości Gminy Miasta Rypina :

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Niniejszy wykaz - zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni - tj. do dnia 22 marca 2007 roku poprzez jego wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Rypinie oraz podaniu informacji o wywieszeniu wykazu w prasie lokalnej.

 

Burmistrz Miasta Rypina

mgr Marek Błaszkiewicz

1 Zmiany wymienionej uslawy zostały ogłoszone w DzM. z 2004r. Nr 281, poz. 2782, z 20Q5r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459, z 2006r. Nr 104, poz. 708, Nr 220 poz. 1600 i Nr 220 poz. 1601.

metryczka


Wytworzył: Marcin Żebrowski (1 marca 2007)
Opublikował: Marcin Żebrowski (2 kwietnia 2007, 10:25:41)

Ostatnia zmiana: Marcin Żebrowski (2 kwietnia 2007, 10:29:10)
Zmieniono: Wypełniono tabelę

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2081