2007 | 2006 | 2005

Zarządzenie Nr 36/07 z 2007-02-28 w sprawie: Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.:Dostawa mebli do Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie

Zarządzenie Nr 36/07
Burmistrza Miasta Rypina
z dnia 28 lutego 2007 roku


w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.:
"Dostawa mebli do Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie"


Na podstawie art. 33 ust. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 19 ust. 2 Ustawy z dnia         29 stycznia 2004 roku (t. j. Dz. U. z 2006 roku Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§ 1

W celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: "Dostawa mebli do Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie" powołuję Komisję przetargową w składzie:

1. Pan Andrzej Szalkowski - Przewodniczący
2. Pani Aleksandra Błaszczak - Członek
3. Pani Joanna Lewandowska - Sekretarz

§ 2

Komisja rozpoczyna pracę z dniem powołania.

§ 3

Zadania i tryb pracy Komisji Przetargowej określa Regulamin pracy stanowiący załącznik      nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Komisja zakończy pracę z dniem podpisania Umowy z Wykonawcą lub z dniem unieważnienia postępowania.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


Burmistrz
Miasta Rypina

mgr Marek Błaszkiewicz

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Rypina Nr 36/07 (40kB) word

metryczka


Wytworzył: Marcin Żebrowski (28 lutego 2007)
Opublikował: Marcin Żebrowski (30 marca 2007, 14:48:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2127