2007 | 2006 | 2005

Zarządzenie Nr 33/07 z 2007-02-23 w sprawie: powołania komisji odbiorowej zadania pn. „Remont kotłowni - ( etap" w Środowiskowym Domu Samopomocy w Rypinie"

Zarządzenie Nr 33/07
Burmistrza Miasta Rypina
z dnia 23 lutego 2007 roku

w sprawie: powołania komisji odbiorowej zadania pn. "Remont kotłowni - ( etap" w Środowiskowym Domu Samopomocy w Rypinie"

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zm.) zarządza się, co następuje:

§1

Powołuję komisję, która dokona odbioru końcowego prac stanowiących przedmiot umowy z dnia 20 grudnia 2006 r. dotyczącej zadania pn. "Remont kotłowni - i etap" w Środowiskowym Domu Samopomocy w Rypinie"
 
W następującym składzie:

- Pan Tomasz Kosiński- Przewodniczący
- Pan Grzegorz Kucharski- Członek
- Pani Krystyna Rumińska- Członek

§2

Komisja rozpoczyna pracę z dniem powołania.

§3

Czynności odbiorowe należy zakończyć protokołem odbioru końcowego.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


BURMISTRZ
MIASTA RYPINA
mgr Marek Błaszkiewicz

metryczka


Wytworzył: Marcin Żebrowski (23 lutego 2007)
Opublikował: Marcin Żebrowski (27 marca 2007, 09:01:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2464