2007 | 2006 | 2005

Zarządzenie Nr 32/07 z 2007-02-21 w sprawie: przestrzegania zasad gospodarki mieniem komunalnym przez jednostki organizacyjne oświaty.

Zarządzenie Nr 32/07
Burmistrza Miasta Rypina
z dnia 21 lutego 2007 r.

w sprawie: przestrzegania zasad gospodarki mieniem komunalnym przez jednostki organizacyjne oświaty.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt.3 ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001 Nr 142, poz. 1591 ze zm.)

Burmistrz Miasta
Rypina Zarządza, co następuje:

 1. Zobowiązuję    dyrektorów    szkół    i    przedszkoli    do    przestrzegania
  kompetencji   Burmistrza  Miasta  zawartych  w  art.   30  ust.  2  pkt.   3
  tj. gospodarowania mieniem komunalnym.
 2. Dyrektor szkoły i przedszkola zobowiązany jest do uzgadniania kwestii
  najmu, trwałego zarządu czy dzierżawy z Burmistrzem Miasta.
 3. Uzgodnienie to odbywa się w oparciu o przygotowany i przedstawiony
  Burmistrzowi Miasta projekt umowy przewidzianej do zawarcia.

§2

Wykonanie Zarządzenia powierzam dyrektorom podległych szkół i przedszkoli miasta Rypina

§3

Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.


BURMISTRZ
MIASTA RYPINA
mgr Marek Błaszkiewicz

metryczka


Wytworzył: Marcin Żebrowski (21 lutego 2007)
Opublikował: Marcin Żebrowski (27 marca 2007, 08:58:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2311