2007 | 2006 | 2005

Zarządzenie Nr 28/07 z 2007-02-15 w sprawie:powołania Komisji Przetargowej d/s przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: „Dostawa sprzętu komputerowego i biurowego do Urzędu Miejskiego w Rypinie

Zarządzenie Nr 28/07
Burmistrza Miasta Rypina
z dnia 15 lutego 2007 roku.

w sprawie:      powołania   Komisji   Przetargowej   do   przygotowania przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: "Dostawa sprzętu komputerowego i biurowego do Urzędu Miejskiego w Rypinie"

Na podstawie art. 33 ust. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 19 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku (t. j. Dz. U. z 2006 roku Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.)

zarządza się co następuje:

§1

W celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
na wykonanie zadania pn.: "Dostawa sprzętu komputerowego i biurowego do Urzędu Miejskiego w Rypinie" powołuję Komisję przetargową w składzie:

1. Pan Mikołaj Kozubowicz - Przewodniczący
2. Pan Paweł Moliński - Członek
3. Pani Joanna Lewandowska - Sekretarz

§2

Komisja rozpoczyna pracę z dniem powołania.

§3

Zadania i tryb pracy Komisji Przetargowej określa Regulamin pracy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§4

Komisja  zakończy  pracę   z   dniem   podpisania  Umowy   z   Wykonawcą  lub   z   dniem unieważnienia postępowania.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

BURMISTRZ
MIASTA RYPINA
mgr Marek Błaszkiewicz

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Rypina Nr 28/07 (38kB) word

metryczka


Wytworzył: Marcin Żebrowski (15 lutego 2007)
Opublikował: Marcin Żebrowski (27 marca 2007, 08:40:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2165