2007 | 2006 | 2005

Zarządzenie Nr 25 z 2007-02-06 w sprawie: powołania komisji ds. Programu Rewitalizacji Miasta Rypina.

ZARZĄDZENIE NR 25
Burmistrza Miasta Rypina
z dnia 6 lutego 2007 roku.

w sprawie: powołania komisji ds. Programu Rewitalizacji Miasta Rypina.

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku   o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.)

Zarządzam:

§1

Powołuję komisję ds. przygotowania dokumentu pod nazwą " Program Rewitalizacji Miasta
Rypina" w składzie:

  1. Tomasz Kosiński - przewodniczący komisji,
  2. Aleksandra Błaszczak - z-ca przewodniczącego komisji,
  3. Andrzej Szalkowski - członek komisji,
  4. Mirosław Marynowski - członek komisji,
  5. Paweł Moliński - członek komisji,

§2

Komisja rozpoczyna pracę z dniem powołania.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
MIASTA RYPINA

mgr Marek Błaszkiewicz

metryczka


Wytworzył: Marcin Żebrowski (6 lutego 2007)
Opublikował: Marcin Żebrowski (27 marca 2007, 08:27:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2333