2007 | 2006 | 2005

Zarządzenie Nr 23/W-4/07 z 2007-02-06 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

ZARZĄDZENIE Nr 23/W-4/07
Burmistrza Miasta Rypina
z dnia 6 lutego 2007 roku.

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Na   podstawie   art.   35  ustawy  z  dnia   21   sierpnia   1997   roku   o   gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z2004r. Nr 261 poz. 2603 z późn. zm.1)
Burmistrz Miasta Rypina

zarządza co następuje:

§  1

Przeznacza się do oddania w najem następujące lokale użytkowe z zasobu nieruchomości Gminy Miasta Rypina :

§   2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Niniejszy wykaz - zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni - tj. do dnia 27 lutego 2007 roku poprzez jego wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Rypinie oraz podaniu informacji o wywieszeniu wykazu w prasie lokalnej.

BURMISTRZ
MIASTA RYPINA

mgr Marek Błaszkiewicz

1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2004r. Nr 281, poz. 2782, z 2005r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459, z 2006r. Nr 104, poz. 708, Nr 220 poz. 1600 i Nr 220 poz. 1601

metryczka


Wytworzył: Marcin Żebrowski (6 lutego 2007)
Opublikował: Marcin Żebrowski (27 marca 2007, 08:16:11)

Ostatnia zmiana: Marcin Żebrowski (27 marca 2007, 08:20:45)
Zmieniono: Wypełniono tabelę

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2040