2007 | 2006 | 2005

Zarządzenie Nr 22/07 z 2007-02-01 w sprawie: upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do realizacji zadań z zakresu świadczeń rodzinnych.

ZARZĄDZENIE NR 22
Burmistrza Miasta Rypina
z dnia 1 lutego 2007 roku.

w sprawie: upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do realizacji zadań z zakresu świadczeń rodzinnych.

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm. ) i art. 143 pkt 7 lit a) i b) ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 64 poz. 593 z 2004 r. z późn. zm.).

Zarządzam:

§1

Z dniem 1 lutego 2007 r. upoważniam Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rypinie do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych i dodatków do świadczeń rodzinnych a także do wydawania w tych sprawach decyzji.

§2

W celu realizacji świadczeń rodzinnych i dodatków do świadczeń rodzinnych, w miejsce dotychczasowego Wydziału Świadczeń Rodzinnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej tworzy się sekcję ds. świadczeń rodzinnych i dodatków do świadczeń rodzinnych.

§3

Realizacja świadczeń rodzinnych nie może powodować nieprawidłowości w realizacji zadań pomocy społecznej.

§4

Postanowienie niniejszego zarządzenia są skonkretyzowane w zapisach Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Rypinie wprowadzonego Zarządzeniem nr 15/2007 Burmistrza Miasta Rypina z dnia 24.01.2007 roku.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2007 roku.

BURMISTRZ
MIASTA RYPINA

mgr Marek Błaszkiewicz

metryczka


Wytworzył: Marcin Żebrowski (1 lutego 2007)
Opublikował: Marcin Żebrowski (27 marca 2007, 08:11:45)

Ostatnia zmiana: Marcin Żebrowski (27 marca 2007, 08:14:28)
Zmieniono: Zmiana tytułu zarządzenia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2375