2007 | 2006 | 2005

Zarządzenie Nr 18/07 z 2007-02-01 w sprawie: prawa pierwokupu

ZARZĄDZENIE Nr 18/07
Burmistrza Miasta Rypina
z dnia 1 lutego 2007 roku

w sprawie: prawa pierwokupu.

Na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1 i 2, w związku z art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603 z późn. zm.1)

POSTANAWIAM :

  1. Zrezygnować z przysługującego prawa pierwokupu niezabudowanej nieruchomości ozn. nr geod. 379/31 o powierzchni 0,0550 ha, położonej w Rypinie przy ul. Sportowej, zapisanej w KW Nr 18567 urządzonej w Sądzie Rejonowym w Rypinie, stanowiącej własność Gminy Miasta Rypina, będącej w użytkowaniu wieczystym Państwa Danuty Janiny Ciechomskiej zam. w Warszawie przy ul. Braci Pillatich 1/44 i Witolda Karola Ciechomskiego zam. w Warszawie przy ul. 1-go Sierpnia 40/67 w związku z warunkową umową sprzedaży przedmiotowej nieruchomości na rzecz Państwa Katarzyny i Zbigniewa Dariusza małż. Kędzierskich zam. w Rypinie przy ul. Piaski 20A.
  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia


BURMISTRZ
MIASTA RYPINA
mgr Marek Błaszkiewicz

metryczka


Wytworzył: Marcin Żebrowski (1 lutego 2007)
Opublikował: Marcin Żebrowski (26 marca 2007, 12:20:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2174