2007 | 2006 | 2005

Zarządzenie Nr 16/07 z 2007-01-25 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na wykonanie zadania pn.: „Sporządzanie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i projektów decyzji o warunkach zabudowy w odniesieniu do inny

Zarządzenie Nr 16/07
Burmistrza Miasta Rypina
z dnia 25 stycznia 2007 roku

w sprawie: powołania   Komisji   Przetargowej   do   przygotowania i   przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: "Sporządzanie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i projektów decyzji o warunkach zabudowy w odniesieniu do innych inwestycji"

Na podstawie art. 33 ust. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 19 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku (t. j. Dz. U. z 2006 roku Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.)

zarządza się co następuje:

§1

W celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: "Sporządzanie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i projektów decyzji o warunkach zabudowy w odniesieniu do innych inwestycji" powołuję Komisję przetargową w składzie:

1. Pan Tomasz Kosiński - Przewodniczący
2. Pan Mirosław Marynowski - Członek
3. Pani Joanna Lewandowska - Sekretarz

§2

 Komisja rozpoczyna pracę z dniem powołania.

§3

Zadania i tryb pracy Komisji Przetargowej określa Regulamin pracy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§4

Komisja   zakończy  pracę   z   dniem   podpisania  Umowy   z   Wykonawcą  lub   z   dniem unieważnienia postępowania.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Miasta Rypina
mgr Marek Błaszkiewicz

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Rypina Nr 16/07 (39kB) word

metryczka


Wytworzył: Marcin Żebrowski (25 stycznia 2007)
Opublikował: Marcin Żebrowski (26 marca 2007, 12:00:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1974