2007 | 2006 | 2005

Zarządzenie Nr 15/07 z 2007-01-24 w sprawie: Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Rypinie.

Zarządzenie Nr 15/2007
Burmistrza Miasta Rypina
z dnia 24 stycznia 2007 roku.

w sprawie: Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Rypinie.

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.)

Nadaję

§1

Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Rypinie.

§2

Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2007 roku.

§3

Z dniem wejścia w życie Regulaminu Organizacyjnego nadanego niniejszym zarządzeniem traci moc dotychczasowy Regulamin Urzędu Miejskiego w Rypinie nadany zarządzeniem Nr 38/2006 z dnia 4 lipca 2006 roku.

BURMISTRZ
MIASTA RYPINA
mgr Marek Błaszkiewicz

metryczka


Wytworzył: Marcin Żebrowski (24 stycznia 2007)
Opublikował: Marcin Żebrowski (26 marca 2007, 11:54:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2207