2007 | 2006 | 2005

Zarządzenie Nr 12/07 z 2007-01-15 w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 12/07
Burmistrza Miasta Rypina
z dnia 15.01.2007 r.

w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Na podstawie art. 9 g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674, Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600 z późn. zm.) postanawia się, co następuje:

§1

  1. Powołuje się Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na wniosek Pana Tomasza Paczkowskiego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
  2. W skład Komisji wchodzą:
  • mgr Małgorzata Świtalska - przewodniczący
  • mgr Janusz Went - dyrektor szkoły
  • mgr  Teresa  Frankiewicz-  przedstawiciel   organu  sprawującego nadzór pedagogiczny
  • mgr Beata Nejno - ekspert
  • mgr Andrzej Ciołkowski - ekspert
  • mgr Dorota Lewandowska - przedstawiciel związku zawodowego

    3. Posiedzenie   Komisji   odbędzie   się   w   dniu   18   stycznia   2007   r.
        o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Rypine

§2

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ MIASTA RYPINA
mgr Marek Błaszkiewicz

 

 

metryczka


Wytworzył: Marcin Żebrowski (15 stycznia 2007)
Opublikował: Marcin Żebrowski (26 marca 2007, 11:24:45)

Ostatnia zmiana: Marcin Żebrowski (26 marca 2007, 11:30:15)
Zmieniono: Zmiana katalogu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2382