2007 | 2006 | 2005

Zarządzenie Nr 11/07 z 2007-01-10 w sprawie: ustalenia kosztu 1 godziny usług opiekuńczych na 2007r.

Zarządzenie Nr 11/07
Burmistrza Miasta Rypina
z dnia 10 stycznia 2007 r.

w sprawie: ustalenia kosztu 1 godziny usług opiekuńczych na 2007 r.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm./ oraz § 5 uchwały NrXX/147/04 Rady Miasta Rypina z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz tryb ich pobierania

zarządzam

§1.

Koszt 1 godziny usług opiekuńczych w 2007 r. wynosi 9,00 zł.

§2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

BURMISTRZ MIASTA RYPINA
mgr Marek Błaszkiewicz

metryczka


Wytworzył: Marcin Żebrowski (10 stycznia 2007)
Opublikował: Marcin Żebrowski (26 marca 2007, 11:20:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2146