2007 | 2006 | 2005

Zarządzenie Nr 10/07 z 2007-01-03 w sprawie: wprowadzenia instrukcji kasowej

ZARZĄDZENIE NR 10/07
BURMISTRZA MIASTA RYPINA
z dnia 2 stycznia 2007 roku

Na podstawie art. 10 ust.l i 2 ustawy z dnia 29 września 1994 roku
o rachunkowości Dz. U. z 2002 r Nr 76.poz. 694 z późniejszymi zmianami/
zarządzam co następuje:

§1

Wprowadzam w życie instrukcję kasową w Urzędzie Miejskim w Rypinie

1 w jednostkach, których księgowość prowadzona jest przez Urząd Miejski w Rypinie stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2

Zobowiązuję kasjera i pracowników Wydziału Finansowego przyjmujących Raporty Kasowe od kasjera do zapoznania się z treścią instrukcji.

§3

Odpowiedzialność za prawidłowe przestrzeganie instrukcji powierzam Kasjerowi i Głównemu Księgowemu Urzędu.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku.

 


Burmistrz Miasta Rypina
mgr Marek Błaszkiewicz

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Rypina Nr 10/07 (11kB) word

metryczka


Wytworzył: Marcin Żebrowski (2 stycznia 2007)
Opublikował: Marcin Żebrowski (26 marca 2007, 11:14:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2227