2007

2007 | 2006 | 2005

2007

Zarządzenie Nr 153/07 z 2007-12-18 w sprawie: Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Rypinie

Zarządzenie Nr 153/2007Burmistrza Rypina z dnia 18 grudnia 2007 roku. w sprawie: Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Rypinie. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. Nr [...]

Zarządzenie Nr 152/07 z 2007-12-18 w sprawie: rozliczeń rozmów telefonicznych za telefony komórkowe używane przez pracowników Urzędu Miejskiego w Rypinie.

Zarządzenie Nr 152/07Burmistrza Rypina z dnia 18.12.2007 r. w sprawie: rozliczeń rozmów telefonicznych za telefony komórkowe używane przez pracowników Urzędu Miejskiego w Rypinie. §1 Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 [...]

Zarządzenie Nr 151/07 z 2007-12-18 w sprawie: ustalenia limitu kilometrów w jazdach lokalnych dla pracowników Urzędu Miejskiego w Rypinie.

Zarządzenie Nr 151/07 Burmistrza Rypina z dnia 18.12.2007 r. w sprawie: ustalenia limitu kilometrów w jazdach lokalnych dla pracownikówUrzędu Miejskiego w Rypinie. Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 rokuw [...]

Zarządzenie Nr 150/07 z 2007-12-18 w sprawie: utworzenia miejskiej jednostki organizacyjnej pod nazwa Miejski Zespół Obsługi Oświaty w Rypinie

Zarządzenie Nr 150/07 Burmistrza Miasta Rypinaz dnia 18 grudnia 2007 r. Na podstawie uchwały Nr XIłI/153/07 Rady Miasta Rypina z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie utworzenia miejskiej jednostki organizacyjnej pod nazwa Miejski Zespół [...]

Zarządzenie Nr 149/07 z 2007-12-07 w sprawie: : powołania komisji odbiorowej robót obejmujących zadanie pn.: Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej nr 3 w Rypinie — etap I

Zarządzenie Nr 149/07 Burmistrza Miasta Rypinaz dnia 7 grudnia 2007 roku w sprawie: powołania komisji odbiorowej robót obejmujących zadanie pn.:„Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej nr 3 w Rypinie — etap I" Na podstawie art. 33 [...]

Zarządzenie Nr 148/07 z 2007-12-07 w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Miejskiego Zespołu Obsługi Oświaty w Rypinie.

ZARZĄDZENIE NR 148/07Burmistrza Rypina z dnia 7 grudnia 2007 r. w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Miejskiego Zespołu Obsługi Oświaty w Rypinie.Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy o samorządzie [...]

Zarządzenie Nr 147/07 z 2007-12-05 w sprawie: powołania komisji odbiorowej robót obejmujących zadanie pn.:Przebudowa ulicy Ogrodowej - dojazd do budynków socjalnych

Zarządzenie Nr 147/07Burmistrza Miasta Rypinaz dnia 5 grudnia 2007 roku w sprawie: powołama komisji odbiorowej robót obejmujących zadanie pn.:„Przebudowa ulicy Ogrodowej - dojazd do budynków socjalnych" Na podstawie art. 33 ust. 3 Ustawy z [...]

Zarządzenie Nr 146/07 z 2007-12-04 w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Rypinie.

ZARZĄDZENIE NR 146/07Burmistrza Rypina z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Rypinie.Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. [...]

Zarządzenie Nr 141/07 z 2007-11-26 w sprawie: pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania

Zarządzenie Nr  141/07Burmistrza Miasta Rypinaz dnia 26 listopada 2007 r. Na podstawie uchwały Nr X/90/07 Rady Miasta Rypina z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach [...]

Zarządzenie Nr 140/07 z 2007-11-26 w sprawie: ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów oraz najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasta Rypina w 2008 roku

ZARZĄDZENIE NR 140/07Burmistrza Rypina z dnia 26 listopada 2007 roku w sprawie: ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów oraz najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasta Rypina w 2008 roku. Na podstawie art.13 ust.l w [...]

Zarządzenie Nr 139/07 z 2007-11-26 w sprawie: powołania komisji odbiorowej dla zadania inwestycyjnego pn.:„Kompleksowe uregulowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie miasta Rypina

Zarządzenie Nr 139/07Burmistrza Miasta Rypinaz dnia 26 listopada 2007 roku w sprawie:powołania komisji odbiorowej dla zadania inwestycyjnego pn.:„Kompleksowe uregulowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie miasta Rypina" Na podstawie [...]

Zarządzenie Nr 138/07 z 2007-11-26 w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora MUZEUM w Rypinie.

ZARZĄDZENIE NR 138/07Burmistrza Rypinaz dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora MUZEUM w Rypinie. Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr [...]

Zarządzenie Nr 137/07 z 2007-11-26 w sprawie: zmiany stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne i socjalne na terenie miasta Rypina

Zarządzenie Nr 137 /07Burmistrza Miasta Rypinaz dnia 26 listopada 2007r,   w sprawie: zmiany stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne i socjalne na terenie miasta Rypina Na podstawie art 7 i art 8 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca [...]

Zarządzenie Nr 136/07 z 2007-11-26 w sprawie: należności i zobowiązań finansowych szkół i przedszkoli

Zarządzenie Nr 136/07Burmistrza Miasta Rypinaz dnia 26.11.2007r   w sprawie należności i zobowiązań finansowych szkół i przedszkoli Na podstawie uchwały Nr XIII/153/07 Rady Miasta Rypina z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie [...]

Zarządzenie Nr 135/07 z 2007-11-26 w sprawie: archiwizacji dokumentów płacowych oraz finansowo - księgowych szkół i przedszkoli

Zarządzenie Nr 135/07Burmistrza Rypinaz dnia 26.11.2007 w sprawie archiwizacji dokumentów płacowych oraz finansowo - księgowych szkół i przedszkoli Na podstawie uchwały Nr XII1/153/07 Rady Miasta Rypina z dnia 16 listopada 2007 r. w [...]

Zarządzenie Nr 134/07 z 2007-11-26 w sprawie: w sprawie przejęcia sprzętu do obsługi finansowo - księgowej szkół

Zarządzenie Nr 134/07Burmistrza Miasta Rypina z dnia 26.11.2007 roku   w sprawie przejęcia sprzętu do obsługi finansowo - księgowej szkół Na podstawie uchwały Nr XIII/153/07 Rady Miasta Rypina z dnia 16 listopada 2007 r. w [...]

Zarządzenie Nr 133/07 z 2007-11-21 w sprawie: powołama komisji odbiorowej robót obejmujących zadame pn.:„Wymiana pokrycia dachu na budynku Urzędu Miejskiego w Rypinie

Zarządzenie Nr 133/07Burmistrza Miasta Rypinaz dnia 21 listopada 2007 roku w sprawie:powołama komisji odbiorowej robót obejmujących zadame pn.:„Wymiana pokrycia dachu na budynku Urzędu Miejskiego w Rypinie' Na podstawie art. 33 ust. 3 [...]

Zarządzenie Nr 132/07 z 2007-11-21 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych pn.:„Zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie defic

Zarządzenie Nr 132/07Burmistrza Miasta Rypinaz dnia 21 listopada 2007 roku w sprawie:      powołania   Komisji   Przetargowej   do   przygotowania   i   [...]

Zarządzenie Nr 130/07 z 2007-11-21 w sprawie: wprowadzenia Planu Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Miejskim w Rypinie

ZARZĄDZENIE Nr 130/07 BURMISTRZA RYPINA z dnia 21 listopada 2007 r. w sprawie wprowadzenia Planu Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Miejskim w Rypinie Na podstawie art. 18 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie [...]

Zarządzenie Nr 129/07 z 2007-11-15 w sprawie: powołania komisji odbiorowej robót obejmujących zadanie pn.: „Wymiana okien w budynku Urzędu Miejskiego w Rypinie"

Zarządzenie Nr 129/07Burmistrza Miasta Rypinaz dnia 15 listopada 2007 roku w sprawie:      powołania komisji odbiorowej robót obejmujących zadanie pn.: „Wymiana okien w budynku Urzędu Miejskiego w Rypinie" Na [...]

Zarządzenie Nr 128/07 z 2007-11-14 w sprawie: w sprawie: przyjęcia projektu budżetu miasta na 2008 rok

ZARZĄDZENIE NR 128/07BURMISTRZA MIASTA RYPINAz dnia 14 listopada 2007 roku w sprawie: przyjęcia projektu budżetu miasta na 2008 rok Na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr [...]

Zarządzenie Nr 126/07 z 2007-11-06 w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji na dzień 31 grudnia 2007 roku.

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE Nr 126/07 BURMISTRZA MIASTA RYPINA z dnia 6 listopada 2007 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji na dzień 31 grudnia 2007 roku. §1 Zarządzam przeprowadzenie inwentaryzacji : 1. Nieruchomości komunalnych na [...]

Zarządzenie Nr 124/07 z 2007-10-22 w sprawie: w sprawie : informacji z wykonania budżetu Miasta Rypina za trzeci kwartał 2007 roku

ZARZĄDZENIE   NR 124/07BURMISTRZA MIASTA RYPINAz dnia 22 października 2007 roku w sprawie : informacji z wykonania budżetu Miasta Rypina za trzeci kwartał 2007 rokuNa podstawie art. 14 ust.l ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o [...]

Zarządzenie Nr 122/07 z 2007-10-05 w sprawie: roku zmieniam treść Załączników Nr 1, 2 i 3 do

BURMISTRZA Nr 122/07MIASTA RYPINA z dnia 5 października 2007 roku Na podstawie art. 10 ust.l i 2 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości Dz. U. z 2002 r Nr 76.poz. 694 z późniejszymi zmianami/ zarządzani co następuje: §1 Z [...]

Zarządzenie Nr 121/07 z 2007-10-05 w sprawie:ustalenia zasad prowadzenia polityki rachunkowości oraz planu kont dla budżetu gminy i jednostek budżetowych.

Zarządzenie Nr 121/07Burmistrza Miasta Rypinaz dnia 05 października 2007 roku w sprawie: ustalenia zasad prowadzenia polityki rachunkowości oraz planu kont dla budżetu gminy i jednostek budżetowych. Na podstawie art.4,art10 ustawy z dnia 29 [...]

Zarządzenie Nr 120/07 z 2007-10-05 w sprawie: powołania komisji odbiorowej robót obejmujących zadanie pn.: „Remont chodnika ulicy Mławskiej w Rypinie"

Zarządzenie Nr 120/07Burmistrza Miasta Rypinaz dnia 5października 2007 roku w sprawie: powołania komisji odbiorowej robót obejmujących zadanie pn.: „Remont chodnika ulicy Mławskiej w Rypinie" Na podstawie art. 33 ust. 3 Ustawy z dnia [...]

Zarządzenie Nr 116/07 z 2007-10-02 w sprawie: w sprawie nagród Burmistrza Miasta Rypina dla uczniów rypińskich szkół podstawowych i gimnazjum

Zarządzenie Nr 116/07Burmistrza Miasta Rypinaz dnia 2 października 2007 r. Na podstawie zarządzenia Nr 40/07 z dnia 1 marca 2007 r. w sprawie nagród Burmistrza Miasta Rypina dla uczniów rypińskich szkół podstawowych i gimnazjum Burmistrz [...]

Zarządzenie Nr 115/07 z 2007-10-02 w sprawie:

Zarządzenie Nr 115/07Burmistrza Miasta Rypinaz dnia 2 października 2007 r. Na podstawie uchwały Nr X/90/07 Rady Miasta Rypina z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej [...]

Zarządzenie Nr 114/07 z 2007-09-28 w sprawie: podjęcia prac na projektem budżetu Gminy Miasta Rypina na 2008 rok

ZARZĄDZENIE NR 114/07BURMISTRZA MIASTA RYPINAz dnia 28 września 2007 roku   w sprawie: podjęcia prac na projektem budżetu Gminy Miasta Rypina na 2008 rok.  Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o [...]

Zarządzenie Nr 112/07 z 2007-09-24 w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych.

Zarządzenie Nr 112/07Burmistrza Rypina z dnia 24 września 2007 r.   w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych. Na podstawie art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej [...]

Zarządzenie Nr 110/07 z 2007-09-14 w sprawie: prawa pierwokupu.

ZARZĄDZENIE Nr 110/07Burmistrza Miasta Rypinaz dnia 14 września 2007 roku  w sprawie : prawa pierwokupu. Na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 2, w związku z art 110 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami [...]

Zarządzenie Nr 109/07 z 2007-09-13 w sprawie: oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej przez pracowników samorządowych

ZARZĄDZENIE NR 109/07Burmistrza Rypina z dnia 13 września 2007 r. w sprawie: oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej przez pracowników samorządowych Na podstawie art. 18 a ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach [...]

Zarządzenie Nr 108/07 z 2007-09-03 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.:„Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej nr 3 w Rypinie – eta

Zarządzenie Nr 108/07Burmistrza Miasta Rypinaz dnia 3 września 2007 roku  w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.:„Budowa [...]

Zarządzenie Nr 106/07 z 2007-08-30 w sprawie: organizacji dowozu uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie miasta Rypina.

Zarządzenie Nr 106/07 Burmistrza Miasta Rypinaz dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie: organizacji dowozu uczmów do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie miasta Rypina. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o [...]

Zarządzenie Nr 105/07 z 2007-08-27 w sprawie: : powołania komisji do rozstrzygnięcia konkrsu na najpiękniejszy ogród lub najpiękniejszy balkon-pełen kwiatów

ZARZĄDZENIE NR 105/07BURMISTRZA MIASTA RYPINAz dnia 27 sierpnia 2007r. w sprawie: powołania komisji do rozstrzygnięcia konkrsu na najpiękniejszy ogród lub najpiękniejszy balkon-pełen kwiatów. Na podstawie art.33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca [...]

Zarządzenie Nr 104/07 z 2007-08-20 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: „Przebudowa ulicy Ogrodowej" - dojazd do budynków socjalnych"

Zarządzenie Nr 104/07Burmistrza Miasta Rypinaz dnia 20 sierpnia 2007 roku w sprawie:      powołania   Komisji   Przetargowej   do   przygotowania   i   [...]

Zarządzenie Nr 103/07 z 2007-08-17 w sprawie: zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w tracie roku przejściowego deficytu budżetowego

ZARZĄDZENIE   NR   103/07Burmistrza Miasta Rypinaz dnia 17 sierpnia 2007 roku w sprawie: zaciągnięcia   kredytu   krótkoterminowego   na   pokrycie występującego w tracie [...]

Zarządzenie Nr 102/07 z 2007-08-08 w sprawie: : powołania komisji odbiorowej do przeprowadzenia odbiorów końcowych prac w Parku Miejskim

Zarządzenie Nr 102/07 Burmistrza Miasta Rypina z dnia 8 sierpnia 2007 roku  w sprawie:  powołania komisji odbiorowej do przeprowadzenia odbiorów końcowych prac w Parku Miejskim w Rypinie w skład, których wchodzą następujące [...]

Zarządzenie Nr 101/07 z 2007-07-30 w sprawie: zmian w budżecie maista Rypina

Zarządzenie Nr 101/07 Burmistrza Rypina z dnia 30 lipca 2007 roku   [...]

Zarządzenie Nr 100/07 z 2007-07-30 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do zadania pn.:„Wymiana okien w budynku Urzędu Miejskiego w Rypinie”

Zarządzenie Nr 100/07Burmistrza Miasta Rypinaz dnia 30 lipca 2007 roku   w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania [...]

Zarządzenie Nr 99/07 z 2007-07-25 w sprawie: zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Rypinie

Zarządzenie nr 99/07Burmistrza Rypinaz dnia 25 lipca 2007 r. w sprawie: zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Rypinie. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. nr [...]

Zarządzenie Nr 98/07 z 2007-07-25 w sprawie: : informacji z wykonania budżetu Miasta Rypina za drugi kwartał 2007 roku

ZARZĄDZENIE NR 98/07 BURMISTRZA MIASTA RYPINAz dnia 25 lipca 2007 roku w sprawie : informacji z wykonania budżetu Miasta Rypina za drugi kwartał 2007 roku Na podstawie art. 14 ust.l ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. [...]

Zarządzenie Nr 97/07 z 2007-07-11 w sprawie: ogłoszenia wykazu lokali użytkowych -jatek przeznaczonych do oddania w najem.

ZARZĄDZENIE Nr 97/W-16/07Burmistrza Miasta Rypina z dnia 11 lipca 2007 roku w sprawie : ogłoszenia wykazu lokali użytkowych -jatek przeznaczonych do oddania w najem. Na   podstawie  art.   35   [...]

Zarządzenie Nr 96/07 z 2007-07-11 w sprawie: ogłoszenia konkursu „Obiekt Roku"

Zarządzenie Nr 96/07Burmistrza Miasta Rypinaz dnia 11.07.2007 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu „Obiekt Roku" Na podstawie Art.7 ustl ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. [...]

Zarządzenie Nr 95/07 z 2007-07-11 w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 95/07Burmistrza Miasta Rypinaz dnia 11.07.2007 r. w  sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla  nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 8, art. 30 [...]

Zarządzenie Nr 94/07 z 2007-07-11 w sprawie: sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela wbiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 94/07Burmistrza Miasta Rypinaz dnia 11.07.2007 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla  nauczyciela wbiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 8, art. 30 ust. 1 [...]

Zarządzenie Nr 93/07 z 2007-07-11 w sprawie: sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 93/07Burmistrza Miasta Rypinaz dnia 11.07.2007 r. w  sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla  nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 8, art. 30 [...]

Zarządzenie Nr 92/07 z 2007-07-10 w sprawie: ogłoszenia .„Konkursu na najpiękniejszy ogród lub najpiękniejszy balkon - pełen kwiatów

Zarządzenie Nr 92/07Burmistrza Miasta Rypinaz dnia 10.07.2007 r. w sprawie: ogłoszenia .„Konkursu na najpiękniejszy ogród lub najpiękniejszy balkon - pełen kwiatów" Na podstawie Art.7 ustl ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie [...]

Zarządzenie Nr 91/07 z 2007-07-06 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

ZARZĄDZENIE   Nr 91/W-14/07Burmistrza Miasta Rypinaz dnia 6 lipca 2007 roku. w sprawie : ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie [...]

Zarządzenie Nr 90/07 z 2007-07-06 w sprawie:ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

ZARZĄDZENIE Nr 90/W-13/07Burmistrza Miasta Rypinaz dnia 6 lipca 2007 roku w sprawie : ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. [...]

Zarządzenie Nr 89/07 z 2007-07-06 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

ZARZĄDZENIE   Nr 89/W-12/07Burmistrza Miasta Rypinaz dnia 6 lipca 2007 roku w sprawie : ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie [...]

Zarządzenie Nr 88/07 z 2007-07-06 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

ZARZĄDZENIE   Nr 88/W-11/07Burmistrza Miasta Rypinaz dnia 6 lipca 2007 roku w sprawie : ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie [...]

Zarządzenie Nr 87/07 z 2007-07-06 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

ZARZĄDZENIE   Nr 87/W-10/07Burmistrza Miasta Rypinaz dnia 6 lipca 2007 rokuw sprawie : ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie [...]

Zarządzenie Nr 86/07 z 2007-07-06 w sprawie: ustalenia limitu kilometrów w jazdach lokalnych dla pracowników Urzędu Miejskiego w Rypinie.

Zarządzenie Nr 86/07Burmistrza Miasta Rypinaz dnia 06.07.2007 r. w sprawie: ustalenia limitu kilometrów w jazdach lokalnych dla pracowników Urzędu Miejskiego w Rypinie. Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 [...]

Zarządzenie Nr 84/07 z 2007-07-06 w sprawie: przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji w rejonie zabudowy usługowo-mieszkalnej w Rypinie przy ul. Ks. Czesława Lissowskiego od Nr1 do 37

ZARZĄDZENIE NR84/07Burmistrza  Rypinaz dnia 6 lipca 2007 roku.   W sprawie:  przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji w rejonie zabudowy usługowo- [...]

Zarządzenie Nr 83/07 z 2007-07-04 w sprawie: powołania Komisji ds. przyznawania stypendium o charakterze motywacyjnym Rady Miasta Rypina.

Zarządzenie Nr 83/07 Burmistrza Miasta RypinaZ dnia 4 lipca 2007 r. w sprawie powołania   Komisji ds. przyznawania stypendium o charakterze motywacyjnym Rady Miasta Rypina. Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o [...]

Zarządzenie Nr 82/07 z 2007-06-21 w sprawie:powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.:„Remont chodnika ulicy Mławskiej w Rypinie”

Zarządzenie Nr 82/07Burmistrza Miasta Rypinaz dnia 21 czerwca 2007 roku   w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.:„Remont [...]

Zarządzenie Nr 81/07 z 2007-06-20 w sprawie: powołania członka Społecznej Komisji Mieszkaniowej

ZARZĄDZENIE NR 81/07BURMISTRZA RYPINAz dnia 20 czerwca 2007 roku w sprawie: powołania członka Społecznej Komisji Mieszkaniowej Na podstawie § 10 pkt 3 Uchwały Rady Miasta Rypina Nr XXIX/217/05 z dnia 3 października 2005 r. w sprawie zasad [...]

Zarządzenie Nr 80/07 z 2007-06-20 w sprawie: wprowadzenia Polityki bezpieczeństwa i Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Rypinie.

ZARZĄDZENIE NR 80/07 BURMISTRZA RYPINA z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie: wprowadzenia Polityki bezpieczeństwa i Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Rypinie. Na [...]

Zarządzenie Nr 79/07 z 2007-06-11 w sprawie: zmian w budżecie miasta Rypina na 2007 rok

U.R. V/ 27/07 z 28.02.07ZB 49/07 z 20.03.07UR VIII/60/07 z 24.04.07ZB 55/07 z 25.04.07ZB 66/07 z 10.05.07, ZB 73/07 z 25.05.07, UR IX/77/07z01.06.07 ZARZĄDZENIE NR 79/07BURMISTRZA MIASTA RYPINAz dnia 11 czerwca 2007 roku w sprawie: zmian w [...]

Zarządzenie Nr 78/07 z 2007-06-11 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej dot..zadania pn. „Opracowanie koncepcji budowy obwodnicy miasta Rypina”

Zarządzenie Nr 78/07Burmistrza Miasta Rypinaz dnia 11czerwca 2007 roku   w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania [...]

Zarządzenie Nr 77/07 z 2007-06-05 w sprawie: prawa pierwokupu.

ZARZĄDZENIE Nr 77/07Burmistrza Miasta Rypinaz dnia 5 czerwca 2007 roku w sprawie : prawa pierwokupu. Na podstawie art 109 ust. 1 pkt 1, w związku z art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. [...]

Zarządzenie Nr 76/07 z 2007-06-05 w sprawie: prawa pierwokupu.

ZARZĄDZENIE Nr 76/07Burmistrza Miasta Rypinaz dnia 5 czerwca 2007 rokuw sprawie : prawa pierwokupu. Na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 2, w związku z art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. [...]

Zarządzenie Nr 75/07 z 2007-06-01 w sprawie: powołania komisji odbiorowej robót obejmujących zadanie pn.:„Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych ulic na terenie miasta Rypina"

Zarządzenie Nr 75/07Burmistrza Miasta Rypinaz dnia 1 czerwca 2007 roku w sprawie: powołania komisji odbiorowej robót obejmujących zadanie pn.:„Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych ulic na terenie miasta Rypina" Na podstawie art. [...]

Zarządzenie Nr 74/07 z 2007-06-01 w sprawie: wprowadzenia w Urzędzie Miejskim jednolitego systemu poczty elektronicznej dla kierowników poszczególnych wydziałów i dyrektorów jednostek organizacyjnych.

           Zarządzenie Nr 74/07Burmistrza Miasta Rypinaz dnia 1 czerwca 2007 r. w sprawie: wprowadzenia w Urzędzie Miejskim jednolitego systemu poczty elektronicznej dla kierowników [...]

Zarządzenie Nr 73/07 z 2007-05-24 w sprawie: zmian w budżecie miasta Rypina na 2007 rok

U.R. V/ 27/07 z 28.02.07ZB 49/07 z 20.03.07UR VIII/60/07 z 24.04.07ZB 55/07 z 25.04.07ZB 66/07 z 10.05.07 ZARZĄDZENIE NR 73/07BURMISTRZA MIASTA RYPINAz dnia 25 maja 2007 roku w sprawie:  zmian w budżecie miasta Rypina na 2007 rok  Na [...]

Zarządzenie Nr 72/07 z 2007-05-30 w sprawie: prawa pierwokupu.

ZARZĄDZENIE Nr 72/07Burmistrza Miasta Rypinaz dnia 30 maja 2007 roku w sprawie : prawa pierwokupu. Na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 2, w związku z art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004r. [...]

Zarządzenie Nr 71/07 z 2007-05-25 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 71/07Burmistrza Miasta Rypinaz dnia 25 maja 2007 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.:„Opracowanie [...]

Zarządzenie Nr 70/07 z 2007-05-24 w sprawie: powołania Komisji Socjalnej i nadania Regulaminu Zakładowego Świadczeń Socjalnych.

Zarządzenie nr 70/07Burmistrza Rypinaz dnia 24 maja 2007 r. w sprawie powołania Komisji Socjalnej i nadania Regulaminu Zakładowego Świadczeń Socjalnych. Na podstawie art. 8 ust. 2 i art. 10 ustawy z dnia 4 marca 1994 o zakładowym funduszu [...]

Zarządzenie Nr 69/07 z 2007-05-23 w sprawie: prawa pierwokupu.

ZARZĄDZENIE Nr 69/07Burmistrza Miasta Rypinaz dnia 23 maja 2007 roku w sprawie : prawa pierwokupu. Na podstawie art 109 ust. 1 pkt 2, w związku z art. 110 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U.Nr [...]

Zarządzenie Nr 68/07 z 2007-05-16 w sprawie:wprowadzenia konkursów na stanowisko Dyrektora (Kierownika) miejskiej jednostki organizacyjnej.

Zarządzenie nr 68/07 Burmistrza Rypinaz dnia 16. V. 2007 r. w sprawie wprowadzenia konkursów na stanowisko Dyrektora (Kierownika) miejskiej jednostki organizacyjnej. Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o [...]

Zarządzenie Nr 67/07 z 2007-05-16 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.:„Wymiana pokrycia dachu na budynku Urzędu Miejskiego w Rypinie”

Zarządzenie Nr 67/07Burmistrza Miasta Rypinaz dnia 16 maja 2007 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.:„Wymiana pokrycia [...]

Zarządzenie Nr 66/07 z 2007-05-10 w sprawie: zmian w budżecie miasta Rypina na 2007 rok

U.R. V/ 27/07 z 28.02.07ZB 49/07 z 20.03.07UR VIII/60/07 z 24.04.07ZB 55/07 z 25.04.07 ZARZĄDZENIE NR 66/07BURMISTRZA MIASTA RYPINAz dnia 10 maj 2007 roku w sprawie:  zmian w budżecie miasta Rypina na 2007 rok Na podstawie art.30 ust.2 pkt [...]

Zarządzenie 65/07 z 2007-05-10 w sprawie : informacji z wykonania budżetu Miasta Rypina za 2006 rok.

ZARZĄDZENIE   NR  65 /07BURMISTRZA MIASTA RYPINAz dnia  10 maja 2007 roku w sprawie : informacji z wykonania budżetu Miasta Rypina za 2006 rok.  Na podstawie art. 14 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach [...]

Zarządzenie Nr 64/07 z 2007-05-10 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu II edycja.

Zarządzenie Nr 64/07 Burmistrza Miasta Rypinaz dnia 10 maja 2007 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu II edy¬cja. Na podstawie art. 30 ust. 2 [...]

Zarządzenie Nr 63/07 z 2007-05-10 w sprawie: ustalenia limitu kilometrów w jazdach lokalnych dla pracownika Urzędu Miejskiego w Rypinie.

Zarządzenie Nr 63/07Burmistrza Miasta Rypinaz dnia 10.05.2007 r. w sprawie: ustalenia limitu kilometrów w jazdach lokalnych dla pracownika Urzędu Miejskiego w Rypinie. Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 [...]

Zarządzenie Nr 62/07 z 2007-04-30 w sprawie : ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

ZARZĄDZENIE   Nr 62/W-8/07 Burmistrza Miasta Rypina z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie : ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Na podstawie art 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o [...]

Zarządzenie Nr 61/07 z 2007-04-26 w sprawie: powołania komisji odbiorowej zadania pn. „Budowa ulicy Lissowskiego"

Zarządzenie Nr 61/07Burmistrza Miasta Rypinaz dnia 26 kwietnia 2006 roku w sprawie:    powołania komisji odbiorowej zadania pn. „Budowa ulicy Lissowskiego" Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie [...]

Zarządzenie Nr 60/07 z 2007-04-26 w sprawie: I edycji Konkursu RYCERZ RYPA Nagrody Burmistrza Miasta Rypina.

Zarządzenie Nr 60/07Burmistrza Miasta Rypinaz dnia 26 kwietnia 2007 w sprawie: I edycji Konkursu „RYCERZ RYPA” Nagrody Burmistrza Miasta Rypina. Na postawie art. 18 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142 [...]

Zarządzenie Nr 59/07 z 2007-04-26 w sprawie: powołania komisji konkursowej mającej na celu wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 3 im. „Niezapominajki" w Rypinie

Zarządzenie Nr 59/07Burmistrza Miasta Rypinaz dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie powołania komisji konkursowej mającej na celu wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 3 im. „Niezapominajki" w Rypinie Na [...]

Zarządzenie Nr 58/07 z 2007-04-26 w sprawie: powołania komisji konkursowej mającej na celu wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Rypinie

Zarządzenie Nr 58/07Burmistrza Miasta Rypinaz dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie powołania komisji konkursowej mającej na celu wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Rypinie Na podstawie art. 36a ust. 5 w [...]

Zarządzenie Nr 57/07 z 2007-04-26 w sprawie: powołania komisji konkursowej mającej na celii wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Rypinie

Zarządzenie Nr 57/07Burmistrza Miasta Rypinaz dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie powołania komisji konkursowej mającej na celii wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Rypinie Na podstawie art. 36a ust. 5 w [...]

Zarządzenie Nr 56/07 z 2007-04-25 w sprawie: ustalenia limitu kilometrów wjazdach lokalnych dla pracownika

Zarządzenie Nr 56/07Burmistrza Miasta Rypinaz dnia 25.04.2007 r. w sprawie: ustalenia limitu kilometrów wjazdach lokalnych dla pracownikaUrzędu Miejskiego w Rypinie. Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 roku [...]

Zarządzenie Nr 55/07 z 2007-04-25 w sprawie: zmian w budżecie miasta Rypina na 2007 rok

U.R. V/ 27/07 z 28.02.07ZB 49/07 z 20.03.07UR VIII/60/07 z 24.04.07 ZARZĄDZENIE NR 55/07BURMISTRZA MIASTA RYPINAz dnia 25 kwietnia 2007 roku w sprawie:  zmian w budżecie miasta Rypina na 2007 rok  Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 [...]

Zarządzenie Nr 54/07 z 2007-04-25 w sprawie: informacji z wykonania budżetu Miasta Rypina za pierwszy kwartał 2007 roku

ZARZĄDZENIE   NR 54/07BURMISTRZA MIASTA RYPINAz dnia 25 kwietnia 2007 roku w sprawie : informacji z wykonania budżetu Miasta Rypina za pierwszy kwartał 2007 rokuNa podstawie art. 14 ust.l ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach [...]

Zarządzenie Nr 53/07 z 2007-04-19 w sprawie: prawa pierwokupu.

ZARZĄDZENIE Nr 53/07Burmistrza Miasta Rypinaz dnia 19 kwietnia 2007 roku   w sprawie : prawa pierwokupu.   Na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1 i 2, w związku z art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce [...]

Zarządzenie Nr 52/07 z 2007-04-18 w sprawie: Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Rypinie

Zarządzenie Nr 52/2007 roku.Burmistrza Miasta Rypinaz dnia 18 kwietnia 2007 r.   dotyczące zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego wprowadzonego zarządzeniem nr 15/2007 z dnia 24 stycznia 2007 roku w sprawie przyjęcia [...]

Zarządzenie Nr 51/07 z 2007-04-07 w sprawie:powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zam. publicz.pn.:Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę odcinka ul. Ogrodowej – dojazd do budynków socjalnych

Zarządzenie Nr 51/07Burmistrza Miasta Rypinaz dnia 4 kwietnia 2007 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: "Opracowanie [...]

Zarządzenie Nr 50/07 z 2007-03-20 w sprawie:powołania redaktora naczelnego czasopisma Kronika Rypińska

Zarządzenie Nr 50/07Burmistrza Miasta Rypinaz dnia 20.03.2007 r. w sprawie: powołania redaktora naczelnego czasopisma Kronika Rypińska Na podstawie art. 25 ust. 5 w związku z art. 8 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe [...]

Zarządzenie Nr 49/07 z 2007-03-20 w sprawie zmian w budżecie miasta Rypina na 2007 rok

U.R.V/ 27/07 z 28.02.07 ZARZĄDZENIE NR 49/07BURMISTRZA MIASTA RYPINAz dnia 20 marca 2007 roku w sprawie: zmian w budżecie miasta Rypina na 2007 rok Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. [...]

Zarządzenie Nr 48/07 z 2007-03-19 w sprawie: : powołania komisji do oceny warunków bytowych i mieszkaniowych wnioskodawców ubiegających się o otrzymanie lokalu z zasobu mieszkaniowego Gminy Miasta Rypina.

ZARZĄDZENIE NR 48/07BURMISTRZA MIASTA RYPINAz dnia 19 marca 2007 roku. w sprawie: powołania komisji do oceny warunków bytowych i mieszkaniowych wnioskodawców ubiegających się o otrzymanie lokalu z zasobu mieszkaniowego Gminy Miasta [...]

Zarządzenie Nr 47/07 z 2007-03-19 w sprawie: Regulaminu Przyznawania Zasiłku Pieniężnego z Funduszu Zdrowotnego Nauczycieli

Zarządzenie Nr   47/07 Burmistrza Miasta Rypinaz dnia 19 marca 2007 r.  w sprawie wprowadzenia Regulaminu Przyznawania Zasiłku Pieniężnego z Funduszu Zdrowotnego Nauczycieli na podstawie art. 72 ust. 1 ustawy z dnia [...]

Zarządzenie Nr 46/07 z 2007-03-19 w sprawie: konkursu promującego nowatorskie działania na rzecz miasta ”Wędka Burmistrza”

Zarządzenie Nr 46/07Burmistrza Miasta Rypinaz dnia 19-03-2007 w sprawie:   ogłoszenia konkursu promującego nowatorskie działania na rzecz miasta" Wędka Burmistrza" Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o [...]

Zarządzenie Nr 45/07 z 2007-03-19 w sprawie: sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Rypina za 2006 rok.

ZARZĄDZENIE  NR  45/07BURMISTRZA MIASTA RYPINAz dnia 19 marca 2007 roku w sprawie : sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Rypina za 2006 rok. Na podstawie art. 199 ust.1i2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach [...]

Zarządzenie Nr 44/07 z 2007-03-16 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży.

Zarządzenie Nr 44 /07Burmistrza Miasta Rypinaz dnia  16 marca 2007 roku   w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży.   Na [...]

Zarządzenie Nr 43/07 z 2007-03-16 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia.

Zarządzenie Nr 43 /07Burmistrza Miasta Rypinaz dnia 16 marca 2007 roku   w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia.  Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy [...]

Zarządzenie Nr 42/07 z 2007-03-16 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicz-nego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Zarządzenie Nr 42/07Burmistrza Miasta Rypinaz dnia 16 marca 2007 roku   w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicz-nego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Na podstawie art. 30 ust. 2 [...]

Zarządzenie Nr 41/07 z 2007-03-16 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.:Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych ulic na terenie miasta Rypina

Zarządzenie Nr 41/07Burmistrza Miasta Rypinaz dnia 16 marca 2007 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.:"Remonty cząstkowe [...]

Zarządzenie Nr 40/07 z 2007-03-01 w sprawie: nagród Burmistrza Miasta Rypina dla uczniów rypińskich szkół podstawowych i gimnazjum

Zarządzenie Nr 40/07Burmistrza Miasta Rypinaz dnia 1 marca 2007r. w sprawie: nagród Burmistrza Miasta Rypina dla uczniów rypińskich szkół podstawowych i gimnazjum Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie [...]

Zarządzenie 39/07 z 2007-03-01 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

ZARZĄDZENIE   Nr 39/W-6/07Burmistrza Miasta Rypinaz dnia 1 rnarca 2007 roku w sprawie : ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie [...]

Zarządzenie Nr 38/07 z 2007-03-01 w sprawie: : ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

ZARZĄDZENIE Nr 38/W-5/07Burmistrza Miasta Rypina z dnia 1 marca 2007 roku w sprawie : ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. [...]

Zarządzenie Nr 37/07 z 2007-03-01 w sprawie: ustalenia limitu kilometrów w jazdach lokalnych dla pracownika Urzędu Miejskiego w Rypinie.

Zarządzenie Nr 37/07Burmistrza Miasta Rypinaz dnia 01.03.2007 r. w sprawie: ustalenia limitu kilometrów w jazdach lokalnych dla pracownika Urzędu Miejskiego w Rypinie. Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 [...]

Zarządzenie Nr 36/07 z 2007-02-28 w sprawie: Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.:Dostawa mebli do Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie

Zarządzenie Nr 36/07Burmistrza Miasta Rypinaz dnia 28 lutego 2007 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.:"Dostawa mebli do [...]

Zarządzenie Nr 35/07 z 2007-02-27 w sprawie: powołania Komisji ds. Dofinansowania Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli

Zarządzenie Nr 35/07Burmistrza Miasta Rypinaz dnia 27.02.2007r. w sprawie: powołania Komisji ds. Dofinansowania Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli Na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. [...]

Zarządzenie Nr 34/07 z 2007-02-27 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: „Dostawa sprzętu komputerowego i biurowego do Urzędu Miejs. w

Zarządzenie Nr 34/07 Burmistrza Miasta Rypina z dnia 27 lutego 2007 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: "Dostawa sprzętu [...]

Zarządzenie Nr 33/07 z 2007-02-23 w sprawie: powołania komisji odbiorowej zadania pn. „Remont kotłowni - ( etap" w Środowiskowym Domu Samopomocy w Rypinie"

Zarządzenie Nr 33/07Burmistrza Miasta Rypina z dnia 23 lutego 2007 roku w sprawie: powołania komisji odbiorowej zadania pn. "Remont kotłowni - ( etap" w Środowiskowym Domu Samopomocy w Rypinie" Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca [...]

Zarządzenie Nr 32/07 z 2007-02-21 w sprawie: przestrzegania zasad gospodarki mieniem komunalnym przez jednostki organizacyjne oświaty.

Zarządzenie Nr 32/07Burmistrza Miasta Rypinaz dnia 21 lutego 2007 r. w sprawie: przestrzegania zasad gospodarki mieniem komunalnym przez jednostki organizacyjne oświaty. Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt.3 ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 r. [...]

Zarządzenie Nr 31/07 z 2007-02-21 w sprawie wprowadzenia zasad postępowania przy egzekucji obowiązku szkolnego.

Zarządzenie Nr 31/07Burmistrza Miasta Rypinaz dnia 21.02.2007r. w sprawie wprowadzenia zasad postępowania przy egzekucji obowiązku szkolnego. Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, [...]

Zarządzenie Nr 30/07 z 2007-02-15 w sprawie: upoważnienia Kierownika i Zastępcy Kier. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do realizacji zadań z zakresu dodatków mieszkaniowych i gospodarki zasobem mieszkaniowym Gminy Miasta Rypina.

Zarządzenie Nr 30/07Burmistrza Miasta Rypinaz dnia 15.02.2007 r. w sprawie: upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Zastępcy Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do realizacji zadań z zakresu dodatków [...]

Zarządzenie Nr 29/07 z 2006-02-15 w sprawie: ustalenia limitu kilometrów wjazdach lokalnych dla pracownika

Zarządzenie Nr 29/07Burmistrza Miasta Rypinaz dnia 15.02.2007 r. w sprawie: ustalenia limitu kilometrów wjazdach lokalnych dla pracownika Urzędu Miejskiego w Rypinie. Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 [...]

Zarządzenie Nr 28/07 z 2007-02-15 w sprawie:powołania Komisji Przetargowej d/s przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: „Dostawa sprzętu komputerowego i biurowego do Urzędu Miejskiego w Rypinie

Zarządzenie Nr 28/07 Burmistrza Miasta Rypina z dnia 15 lutego 2007 roku. w sprawie:      powołania   Komisji   Przetargowej   do   przygotowania przeprowadzenia postępowania o [...]

Zarzadzenie Nr 27/07 z 2007-02-06 w sprawie: ustalenia stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu dla pracowników, którym pracodawca wyrazi zgodę na przejazd w podróży służbowej samochodem osobowym niebędącym własnością pracodawcy

ZARZĄDZENIE NR 27 /07BURMISTRZA MIASTA RYPINAz dnia 06 lutego 2007 roku. w sprawie: ustalenia stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu dla pracowników, którym pracodawca wyrazi zgodę na przejazd w podróży służbowej samochodem osobowym [...]

Zarządzenie Nr 26/07 z 2007-02-06 w sprawie: powołania komisji ds. Strategii Rozwoju Miasta Rypina do 2015 roku.

ZARZĄDZENIE NR 26 Burmistrza Miasta Rypina z dnia 6 lutego 2007 roku. w sprawie: powołania komisji ds. Strategii Rozwoju Miasta Rypina do 2015 roku. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku   o samorządzie gminnym [...]

Zarządzenie Nr 25 z 2007-02-06 w sprawie: powołania komisji ds. Programu Rewitalizacji Miasta Rypina.

ZARZĄDZENIE NR 25 Burmistrza Miasta Rypina z dnia 6 lutego 2007 roku. w sprawie: powołania komisji ds. Programu Rewitalizacji Miasta Rypina. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku   o samorządzie gminnym (tekst [...]

Zarządzenie Nr 24/07 z 2007-02-06 w sprawie: powołania Komisji d/s przetargów na sprzedaż, oddawanie w użytkowanie wieczyste, najem, dzierżawę oraz rokowań nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Rypina.

ZARZĄDZENIE Nr 24/07Burmistrza Miasta Rypinaz dnia 6 lutego 2007 roku. w sprawie: powołania Komisji d/s przetargów na sprzedaż, oddawanie w użytkowanie wieczyste, najem, dzierżawę oraz rokowań nieruchomości stanowiących własność Gminy [...]

Zarządzenie Nr 23/W-4/07 z 2007-02-06 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

ZARZĄDZENIE Nr 23/W-4/07Burmistrza Miasta Rypinaz dnia 6 lutego 2007 roku. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Na   podstawie   art.   35  ustawy  z  [...]

Zarządzenie Nr 22/07 z 2007-02-01 w sprawie: upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do realizacji zadań z zakresu świadczeń rodzinnych.

ZARZĄDZENIE NR 22 Burmistrza Miasta Rypina z dnia 1 lutego 2007 roku. w sprawie: upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do realizacji zadań z zakresu świadczeń rodzinnych. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 [...]

Zarządzenie Nr 21/W-3/07 z 2007-02-01 w sprawie : ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

ZARZĄDZENIE   Nr 21/W-3/07Burmistrza Miasta Rypina z dnia 1 lutego 2007 roku w sprawie : ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie [...]

Zarządzenie Nr 20/W-2/07 z 2007-02-01 w sprawie : ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

ZARZĄDZENIE Nr 20/W-2/07Burmistrza Miasta Rypinaz dnia 1 lutego 2007 roku w sprawie : ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. [...]

Zarządzenie Nr 19/W-1/07 z 2007-02-01 w sprawie : ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

ZARZĄDZENIE Nr 19/W-1/07Burmistrza Miasta Rypinaz dnia 1 lutego 2007 roku w sprawie : ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. [...]

Zarządzenie Nr 18/07 z 2007-02-01 w sprawie: prawa pierwokupu

ZARZĄDZENIE Nr 18/07 Burmistrza Miasta Rypinaz dnia 1 lutego 2007 roku w sprawie: prawa pierwokupu. Na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1 i 2, w związku z art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z [...]

Zarządzenie Nr 17A/07 z 2007-01-31 w sprawie: informacji z wykonania budżetu Miasta Rypina za czwarty kwartał 2006 roku

ZARZĄDZENIE   NR 17A/07BURMISTRZA MIASTA RYPINAz dnia 31 stycznia 2007 roku w sprawie : informacji z wykonania budżetu Miasta Rypina za czwarty kwartał 2006 roku Na podstawie art. 14 ust.l ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o [...]

Zarządzenie Nr 17/07 z 2007-01-26 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: „Dostawa sprzętu komputerowego do Urzędu Miejskiego w Rypinie

Zarządzenie Nr 17/07Burmistrza Miasta Rypinaz dnia 26 stycznia 2007 roku w sprawie: powołania   Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania [...]

Zarządzenie Nr 16/07 z 2007-01-25 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na wykonanie zadania pn.: „Sporządzanie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i projektów decyzji o warunkach zabudowy w odniesieniu do inny

Zarządzenie Nr 16/07Burmistrza Miasta Rypinaz dnia 25 stycznia 2007 roku w sprawie: powołania   Komisji   Przetargowej   do   przygotowania i   przeprowadzenia postępowania o udzielenie [...]

Zarządzenie Nr 15/07 z 2007-01-24 w sprawie: Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Rypinie.

Zarządzenie Nr 15/2007Burmistrza Miasta Rypinaz dnia 24 stycznia 2007 roku. w sprawie: Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Rypinie. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. [...]

Zarządzenie Nr 14/07 z 2007-01-18 w sprawie: ustalenia odpłatności za dowóz dzieci szkolnych i przedszkolnych z ich opiekunami oraz pracowników szkół do gimnazjum, szkół podstawowych i przedszkoli.

Zarządzenie Nr 14/07Burmistrza Miasta Rypinaz dnia 18.01.2007 r. w sprawie: ustalenia odpłatności za dowóz dzieci szkolnych i przedszkolnych z ich opiekunami oraz pracowników szkół do gimnazjum, szkół podstawowych i przedszkoli. Na  [...]

Zarządzenie Nr 13/07 z 2007-01-17 w sprawie: regulaminu dofinansowania dskonalenia zawodowego nauczycieli

Zarządzenie wewnętrzne Burmistrza Miasta Rypina Nr 13/07 z dnia 17.01.2007 r. REGULAMIN Dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli I. POSTANOWIENIA OGÓLNE  1.O dopłatę do opłat za naukę pobieraną w szkołach wyższych i [...]

Zarządzenie Nr 12/07 z 2007-01-15 w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 12/07Burmistrza Miasta Rypinaz dnia 15.01.2007 r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Na podstawie art. 9 g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia [...]

Zarządzenie Nr 11/07 z 2007-01-10 w sprawie: ustalenia kosztu 1 godziny usług opiekuńczych na 2007r.

Zarządzenie Nr 11/07Burmistrza Miasta Rypina z dnia 10 stycznia 2007 r. w sprawie: ustalenia kosztu 1 godziny usług opiekuńczych na 2007 r. Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r., [...]

Zarządzenie Nr 10/07 z 2007-01-03 w sprawie: wprowadzenia instrukcji kasowej

ZARZĄDZENIE NR 10/07BURMISTRZA MIASTA RYPINAz dnia 2 stycznia 2007 roku Na podstawie art. 10 ust.l i 2 ustawy z dnia 29 września 1994 rokuo rachunkowości Dz. U. z 2002 r Nr 76.poz. 694 z późniejszymi zmianami/zarządzam co [...]

metryczka