2020 | 2017 | 2016 | 2009 | 2005

Program ochrony powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10 oraz benzo(a)pirenu dla strefy kujawsko-pomorskiej


„Program ochrony powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10 oraz benzo(a)pirenu dla strefy kujawsko-pomorskiej” uchwalony przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr XXIII/340/20 z dnia 22 czerwca 2020 r. (Załącznik nr 1), wraz z uzasadnieniem wynikającym z art. 42 pkt 2 (Załącznik nr 2) ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Załącznik nr1.pdf (8748kB) pdf

Załącznik nr2.pdf (314kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego (22 czerwca 2020)
Opublikował: Maciej Piotrowski (10 lutego 2021, 10:53:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 80