Zarządzenie nr 182/2018Burmistrza Rypinaz dnia 28 grudnia 2018w sprawie zasad ewidencji, prowadzenia ksiąg rachunkowych, obiegu dokumentów, procedur kontroli finansowej oraz rozliczania środków w związku z realizacją projektu pn.: ,, Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. E. Orzeszkowej w Rypinie” w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie nr POIS.02.05.00-00-0205/16-00 w ramach działania 2.5 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Zarządzenie nr 182/2018
Burmistrza Rypina
z dnia 28 grudnia 2018


w sprawie zasad ewidencji, prowadzenia ksiąg rachunkowych, obiegu dokumentów, procedur kontroli finansowej oraz rozliczania środków w związku z realizacją projektu pn.: ,, Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. E. Orzeszkowej w Rypinie” w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie nr POIS.02.05.00-00-0205/16-00 w ramach działania 2.5 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Pełna treść:

182 2018.pdf (3735kB) pdf

metryczka


Opublikował: Maciej Piotrowski (21 października 2020, 10:28:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 124