Zarządzenie nr 172/2014Burmistrza Rypinaz dnia 30 grudnia 2014w sprawie zasad ewidencji, prowadzenia ksiąg rachunkowych, obiegu dokumentów, procedur kontroli finansowej oraz rozliczania środków w związku z realizacją projektu pn.: ,, Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Miasta Rypin” w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie nr POIS.09.03.00-00-437/13-00 w ramach działania 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

Zarządzenie nr 172/2014
Burmistrza Rypina
z dnia 30 grudnia 2014


w sprawie zasad ewidencji, prowadzenia ksiąg rachunkowych, obiegu dokumentów, procedur kontroli finansowej oraz rozliczania środków w związku z realizacją projektu pn.: ,, Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Miasta Rypin” w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie nr POIS.09.03.00-00-437/13-00 w ramach działania 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

Pełna treść:

172 2014.pdf (3280kB) pdf

metryczka


Opublikował: Maciej Piotrowski (20 października 2020, 09:58:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 123