Zarządzenie nr 176/2018Burmistrza Rypinaz dnia 14 grudnia 2018w sprawie zasad ewidencji, prowadzenia ksiąg rachunkowych, obiegu dokumentów, procedur kontroli finansowej oraz rozliczania środków w związku z realizacją operacji: ,, Budowa elementów małej infrastruktury rekreacyjnej w Rypinie" w związku z podpisaniem umowy o przyznanie pomocy nr 00465-6935- UM0210974/18 zarejestrowana w rejestrze UM pod Nr WS-I- L.052.8.262.829.2018 w ramach poddziałania ,, Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność " w ramach działania ,, Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER ,, objętego Programem w zakresie ,, rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Zarządzenie nr 176/2018
Burmistrza Rypina
z dnia 14 grudnia 2018


w sprawie zasad ewidencji, prowadzenia ksiąg rachunkowych, obiegu dokumentów, procedur kontroli finansowej oraz rozliczania środków w związku z realizacją operacji: ,, Budowa elementów małej infrastruktury rekreacyjnej w Rypinie" w związku z podpisaniem umowy o przyznanie pomocy nr 00465-6935- UM0210974/18 zarejestrowana w rejestrze UM pod Nr WS-I- L.052.8.262.829.2018 w ramach poddziałania ,, Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność " w ramach działania ,, Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER ,, objętego Programem w zakresie ,, rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Pełna treść:

176 2018.pdf (1066kB) pdf

metryczka


Opublikował: Maciej Piotrowski (16 stycznia 2019, 08:52:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 208