Zarządzenie nr 177/2017Burmistrza Rypinaz dnia 28 grudnia 2017w sprawie zasad ewidencji, prowadzenia ksiąg rachunkowych, obiegu dokumentów, procedur kontroli finansowej oraz rozliczania środków w związku z realizacją operacji: ,, Budowa parku linowegó W Parku Miejskim przy ul. E. Orzeszkowej w Rypinie" w związku z podpisaniem umowy o przyznanie pomocy nr 00115-6935-UM0210220/17 zarejestrowana w rejestrze UM pod Nr WS-I- L.052.8.204.368.2017 w ramach poddziałania ,, Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej. Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.

Zarządzenie nr 177/2017
Burmistrza Rypina
z dnia 28 grudnia 2017


w sprawie zasad ewidencji, prowadzenia ksiąg rachunkowych, obiegu dokumentów, procedur kontroli finansowej oraz rozliczania środków w związku z realizacją operacji: ,, Budowa parku linowegó W Parku Miejskim przy ul. E. Orzeszkowej w Rypinie" w związku z podpisaniem umowy o przyznanie pomocy nr 00115-6935-UM0210220/17 zarejestrowana w rejestrze UM pod Nr WS-I- L.052.8.204.368.2017 w ramach poddziałania ,, Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej. Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.

Pełna treść:

177 2017.pdf (1086kB) pdf

metryczka


Opublikował: Maciej Piotrowski (7 stycznia 2019, 12:59:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 197