Zarządzenie nr 173/2017Burmistrza Rypinaz dnia 18 grudnia 2017w sprawie zasad ewidencji, prowadzenia ksiąg rachunkowych, obiegu dokumentów, procedur kontroli finansowej oraz rozliczania środków w związku z realizacją operacji: ,, Budowa siłowni na powietrzu przy Zespole Szkół Miejskich w Rypinie" w związku z podpisaniem umowy o przyznanie pomocy nr 00119-6935--UM0210221/17 zarejestrowana w rejestrze UM pod Nr WS-I-L.052.8.205.372.2017 w ramach poddziałania ,, Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność " w ramach działania ,, Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER ,, objętego Programem w zakresie ,, Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej iniekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej. Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych”.

Zarządzenie nr 173/2017
Burmistrza Rypina
z dnia 18 grudnia 2017


w sprawie zasad ewidencji, prowadzenia ksiąg rachunkowych, obiegu dokumentów, procedur kontroli finansowej oraz rozliczania środków w związku z realizacją operacji: ,, Budowa siłowni na powietrzu przy Zespole Szkół Miejskich w Rypinie" w związku z podpisaniem umowy o przyznanie pomocy nr 00119-6935--UM0210221/17 zarejestrowana w rejestrze UM pod Nr WS-I-L.052.8.205.372.2017 w ramach poddziałania ,, Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność " w ramach działania ,, Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER ,, objętego Programem w zakresie ,, Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej iniekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej. Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych”.

Pełna treść:

173 2017.pdf (1075kB) pdf

metryczka


Opublikował: Maciej Piotrowski (7 stycznia 2019, 12:54:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 231